Co nowego w Kobyłce w nowym roku szkolnym?

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,

? Kobyłkowskie szkoły to wyeksploatowane, w większości stare placówki, które architektonicznie mają wiele barier, stwarzających ograniczenia dla fizycznego przemieszczania się uczniów po szkole. Poprawa tej sytuacji jest dla mnie priorytetem ? podkreśla Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Ostatnie dni sierpnia to zawsze intensywne przygotowania do rozpocze?cia nowego roku szkolnego i uzgodnienia z dyrektorami placo?wek ostatecznej organizacji pracy na naste?pny rok. To tez? dobry moment na podsumowania i podanie paru liczb.
W kobyłkowskich placo?wkach uczyc? sie? be?dzie 3023 ucznio?w. To o prawie 100 wie?cej niz? w ubiegłym roku szkolnym (6 oddziałów więcej). Do przedszkoli ucze?szcza 1760 dzieciaków i każdego roku liczba ta zwie?ksza sie? az? o ok 15%. W Kobyłce ros?nie liczba mieszkan?co?w i tym samym przybywa dzieci, kto?re nalez?y obja?c? edukacją. Nasze kobyłkowskie szkoły bardzo się zmieniły? przez wakacje, zostały odnowione i wyremontowane, dzie?ki czemu maja? czyste, estetyczne ? i co najwaz?niejsze bezpieczne wne?trza.


Wiele się dzieje i wiele się jeszcze będzie działo. Przed nami jeszcze naprawa elewacji w Szkole nr 1 i w Szkole nr 3. A co już zostało zrobione? We wszystkich szkołach, podczas wakacji, sukcesywnie odświeżane były sale lekcyjne, korytarze oraz inne pomieszczenia przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. W Szkole nr 2 kupiono klimatyzatory do kilku sal lekcyjnych, otwarto pracownię komputerową (koszt ok. 16 000 zł), zrobiony remont pieców CO (wymiana palników) – koszt ok. 47 tys. zł. Będzie również w przyszłości naprawiany dach na budynku szkoły ? koszt ok. 83 tys. zł. Remont dachu będzie zresztą konieczny we wszystkich szkołach, gdyż od wielu lat dachy były tylko doraźnie łatane. Od 2013 roku dyrekcja szkoły nr 3 bezskutecznie występowała o środki na ten cel. W Szkole nr 1 na 1 września będzie wyremontowana szatnia (koszt – 54 tys. zł) oraz instalacja elektryczna wraz z naprawionymi i odświeżonymi ścianami po remoncie elektryki w II etapie (300 tys. zł). Z kolei w Szkole nr 3 od początku roku szkolnego dla uczniów zaczną funkcjonować nowe szafki, przeznaczone na książki i przybory szkolne. W szkole planowany jest jeszcze remont i wymiana naświetlenia w pomieszczeniach, które zostaną przystosowane na potrzeby świetlicy szkolnej (koszt ok. 25 tys. zł), a także nowa nawierzchnia boiska (koszt to ok. 400 tys. zł, w tym dofinansowanie 50% kosztów budowy). Dlatego inwestujemy w jakość bazy szkolnej – przekłada się to bezpośrednio na jakość edukacji, bezpieczeństwo, a często na osiągane przez uczniów wyniki. Dlatego cieszy mnie, że szkoły robią dobry użytek ze środków otrzymywanych z Urzędu Miasta.
Kolejna dobra wiadomość jaka dotarła do nas ostatnio to informacja że dostaliśmy jako Miasto, grant w wysokości 629 154,00 zł na dostosowanie Szkoły nr 1 oraz Szkoły nr 2 w Kobyłce do standardów dostępności zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły. Model ten określa standardy dostosowania szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach (architektonicznym, organizacyjnym, technicznym i edukacyjno-społecznym). Grant otrzymaliśmy w ramach projektu pilotażowego „Dostępna szkoła”, dofinansowanego z POWER 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Zakłada pilotażowe wsparcie dla 60 szkół w całej Polsce na poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, a ponadto wsparcie działań podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. Projekt powstał po to, aby pomóc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności. Jest to bardzo istotna sfera, w Kobyłce dość zaniedbana. Kobyłkowskie szkoły to wyeksploatowane, w większości stare placówki, które architektonicznie mają wiele barier, stwarzających ograniczenia dla fizycznego przemieszczania się uczniów po szkole. Brakuje w nich także zachowania obowiązujących zgodnie z normami prawa odległości, czy np. szerokości drzwi do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, brakuje barierek, oznaczeń czy innych powierzchni gwarantujących bezpieczne poruszanie się wewnątrz, co powinno być standardem w budynkach pełniących funkcje oświatowe. Tymczasem szczególne potrzeby są lub mogą być udziałem każdego z nas, a dostępność to tak naprawdę sposób na realizację praw człowieka ? nie można więc o niej zapominać. Dostępna szkoła to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb. Dzięki środkom, jakie udało się pozyskać, w czasie trwania projektu (do 31 sierpnia 2023 r.) w dwóch placówkach szkolnych (najstarszych w Kobyłce) będzie możliwość zniwelowania największych barier i przeszkód. Wsparcie będzie kompleksowe ? projekt obejmuje również podniesienie kompetencji nauczycieli, prowadzących zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach. Całkowity szacunkowy koszt dostosowania szkół do ww. standardów na poziomie podstawowym to 1,9 mln zł.

Edyta Zbieć,
Burmistrz Miasta Kobyłka

 

Więcej informacji z Kobyłki

Festiwal Piany i Zabawy w Kobyłce

UM Kobyłka serdecznie zaprasza  już w najbliższy weekend 13-14 lipca br. w godz. 12-20 na Festiwal Piany i Zabawy w Kobyłce na Placu [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Szkolenie online "Pierwszy krok w przedszkole - akcja adaptacja dla dziecka i rodzica"

Kobyłka – Szkolenie online „Pierwszy krok w przedszkole – akcja adaptacja dla dziecka i rodzica”

UM Kobyłka zaprasza do udziału w szkoleniu online pn. Pierwszy krok w przedszkole – akcja adaptacja dla dziecka i rodzica – 30 lipca [...]
0 komentarzy
Demolka w galerii handlowej

Wysadzili bankomat w Kobyłce

W galerii handlowej w Kobyłce miało miejsce dziwne zdarzenie. 7 lipca po godz. 2. w nocy do komendy straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o [...]
0 komentarzy
35. rocznica śmierci Księdza Sylwestra Zycha

35. rocznica śmierci Księdza Sylwestra Zycha

11 lipca w Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce odbędzie się Msza Święta upamiętniająca 35. rocznicę śmierci niezłomnego księdza Sylwestra Zycha, związanego z ziemią [...]
0 komentarzy
Kobyłka - 16-31 lipca rozpoczęcie działań związanych z budową szkoły nr 4

Kobyłka – 16-31 lipca rozpoczęcie działań związanych z budową szkoły nr 4

W dniach 16-31 lipca br.  rozpoczną się działania związane z budową szkoły nr 4. W  wyznaczonym terminie Wykonawca dostarczy oraz zmontuje moduły budynku szkoły [...]
0 komentarzy
Kobyłka - 10 lipca - Kino plenerowe w Kobyłce

10 lipca – Kino plenerowe w Kobyłce

Burmistrz Miasta Kobyłka serdecznie zaprasza Mieszkańców na Kino Plenerowe, które odbędzie się 10 lipca 2024 r. o godz. 21:00 na terenie placu zabaw przy ul. [...]
0 komentarzy
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Kobyłka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Kobyłka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]
0 komentarzy
Powołanie zastępców burmistrza Miasta Kobyłka

Powołanie zastępców burmistrza Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa Burmistrz Miasta Kobyłka powołał z dniem 1 lipca 2024 r. dwóch zastępców burmistrza Miasta Kobyłka. Pierwszym zastępcą została Paulina Tlaga, a [...]
Jeden komentarz
Kobyłka - remont schodów zewnętrznych w budynku Urzędu

Kobyłka – remont schodów zewnętrznych w budynku Urzędu

W związku z remontem schodów zewnętrznych w budynku Urzędu od strony ul. Wołomińskiej znajdujące się tam wejścia do Urzędu będą nieczynne. Zapraszamy wszystkich [...]
0 komentarzy
Uszczelnianie systemu wywozu odpadów w Kobyłce

Uszczelnianie systemu wywozu odpadów w Kobyłce

Z ostatnich analiz, przeprowadzonych w Urzędzie Miasta wynika, że konieczne są działania w zakresie poprawy systemu gospodarki odpadami. W ostatnim czasie miało miejsce [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.