Kto powinien wystawić choremu zwolnienie?

Dnia 3 stycznia 2010 r. udałem się do NPL celem pomocy lekarskiej, moje objawy gorączka 39 stopni, biegunka, ostre bóle: pleców, przegubów, światłowstręt. Lekarz po zbadaniu mnie i po sprawdzeniu książeczki zdrowia stwierdził, że nie wypisze zaświadczenia, bo mu nie wolno. Dowiedziałem się, że może to zrobić mój lekarz rodzinny. Będąc w stanie ciężkiej choroby nie byłem świadomy co lekarz do mnie mówi. Dnia 4 stycznia udałem się powtórnie do szpitala pomimo wysokiej gorączki w celu odebrania zaświadczenia ZLA. Do szpitala przyjechałem TAXI gdyż nie byłem w stanie prowadzić własnego pojazdu. Po rozmowie z lekarzem dostałem kartę informacyjną z którą poradzono mi się udać do lekarza rodzinnego w Ząbkach. Sytuacja z dnia poprzedniego powtórzyła się dowiedziałem się, że Pani Doktor która mnie przyjmowała nie ma prawa wystawić mi tego zwolnienia. W takiej sytuacji byłem zmuszony do telefonicznego zgłoszenia wizyty w ośrodku zdrowia. Tu zostałem poinformowany, że lekarze dzisiaj mnie nie przyjmą zaś mój lekarz rodzinny może mnie przyjąć dopiero 7 stycznia. W czwartek udałem się z wizytą do mojego lekarza rodzinnego w Ząbkach. Zgodnie ze zgłoszeniem telefonicznym i opowiedziałem moją sytuację chorobową i wystąpiłem z prośbą o wystawienie zaświadczenia lekarskiego. W odpowiedzi usłyszałem, że obowiązek wystawienia ZLA ciąży na lekarzu, który udzielał mi pomocy. Dostałem w tej sprawie pismo wystawione przez NFZ. Jestem zbulwersowany zaistniałą sytuacją. Skąd my pacjenci mamy wiedzieć takie rzeczy? Może na moim przykładzie chociaż inni dowiedzą się gdzie mają upominać się o zwolnienie (…).
Janusz W. Ząbki
(nazwisko i adres do wiadomości redakcji)

Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów NPL i SOR po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ
Wobec niepokojących sygnałów o odsyłaniu pacjentów przez lekarzy udzielających świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz nocnej i świątecznej opiece lekarskiej do lekarz POZ w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego, przypominamy obowiązujące zasady prawne.
Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. 2005, Nr 145 poz. 1219) orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy następuje wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny. Zwolnienie (druk ZUS ZLA) może wystawić wyłącznie ten lekarz, który dokonał oceny zdrowia pacjenta. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, orzeczenie dla opiekuna wystawia lekarz sprawujący opiekę nad chorym członkiem rodziny.
Przypominamy również, że lekarze upoważnieni przez ZUS do wydawania zaświadczeń zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 31, poz. 267 ze zm.)
Barbara Misińska
Dyrektor MOW NFZ

Jedno przemyślenie nt. „Kto powinien wystawić choremu zwolnienie?

Możliwość komentowania jest wyłączona.