LIII sesja Rady Gminy Dąbrówka

31 sierpnia w Dąbrówce obradowała Rada Gminy. Na sesji pojawiła się również posłanka Kinga Gajewska, a to dlatego, że od ponad miesiąca tematem numer jeden w gminie jest sprawa nielegalnej wycinki lasu, na działkach wykupionych przez tajemniczego inwestora. Zebrani mieszkańcy poruszyli ten temat w dyskusji z radnymi, sołtysami oraz samym wójtem. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z tego samorządowego wydarzenia.

Radni gminy obradowali nad podjęciem uchwał:
1) w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
3) w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrówka w latach 2023-2027.
4) w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030”.
5) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
6) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023 – 2032.
8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok.
Były również Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówka oraz sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrówka z bieżącej działalności.

Więcej informacji z Gminy Dąbrówka

Marki - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Marki – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 września br. na Stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach [...]
0 komentarzy

Mieszkańcy Dąbrówki na straży lasu

Gmina Dąbrówka cieszy się z bardzo atrakcyjnego położenia – z jednej strony znajduje się malownicze rozlewisko Bugu, mnóstwo zieleni i natury, a z [...]
0 komentarzy
LIII sesja Rady Gminy Dąbrówka

LIII sesja Rady Gminy Dąbrówka

31 sierpnia w Dąbrówce obradowała Rada Gminy. Na sesji pojawiła się również posłanka Kinga Gajewska, a to dlatego, że od ponad miesiąca tematem [...]
0 komentarzy

Tajemnicza inwestycja w gminie Dąbrówka – spotkanie mieszkańców – 21.08.2023

Tajemniczy inwestor wykupił hektary działek w środku lasu, po czym nagle zostały wycięte drzewa, a ziemię zaorano. Brzmi niepokojąco? To właśnie zdarzyło się [...]
0 komentarzy
Nielegalne składowisko odpadów na Mazowszu? Kandydat na posła RP Mirosław Kaznowski interweniuje.

Nielegalne składowisko odpadów na Mazowszu? Kandydat na posła RP Mirosław Kaznowski interweniuje.

W miejscowościach Ludwinów i Ostrówka, w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński potentat śmieciowy wyciął 5 ha lasu. Mieszkańcy boją się, że w ich okolicy [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.