LIII sesja Rady Gminy Dąbrówka

31 sierpnia w Dąbrówce obradowała Rada Gminy. Na sesji pojawiła się również posłanka Kinga Gajewska, a to dlatego, że od ponad miesiąca tematem numer jeden w gminie jest sprawa nielegalnej wycinki lasu, na działkach wykupionych przez tajemniczego inwestora. Zebrani mieszkańcy poruszyli ten temat w dyskusji z radnymi, sołtysami oraz samym wójtem. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z tego samorządowego wydarzenia.

Radni gminy obradowali nad podjęciem uchwał:
1) w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
3) w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrówka w latach 2023-2027.
4) w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030”.
5) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
6) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2023 – 2032.
8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok.
Były również Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówka oraz sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrówka z bieżącej działalności.

Więcej informacji z Gminy Dąbrówka

Gmina Dąbrówka naprawdę może stać się wizytówką Mazowsza

Dąbrówka – zaprzysiężenie nowego wójta i radnych

6 maja 2024 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury miało miejsce zaprzysiężenie nowego wójta Gminy Dąbrówka, Zenona Zadróżnego, oraz ślubowanie radnych kadencji [...]
0 komentarzy
Gmina Dąbrówka naprawdę może stać się wizytówką Mazowsza

Wyniki wyborów w Dąbrówce

Mieszkańcy gminy Dąbrówka wybrali wójta już w pierwszej turze głosowania. Zwycięzcą został Zenon Zadróżny, mieszkaniec Dąbrówki, który dotychczas pracował jako zastępca wójta Strachówki. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 20 do 27 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Mieszkańcy chcą być dumni z Dąbrówki

Mieszkańcy chcą być dumni z Dąbrówki

O problemach i długach Gminy Dąbrówka, ale także o pomysłach na uzyskanie płynności finansowej, z Dorotą Wróbel, kandydatką na wójta tej gminy rozmawia [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.