LIV Sesja Rady Miasta Kobyłka

LIII Sesja Rady Miasta Kobyłka

24 października 2022r. o godzinie 14:30 odbędzie się LIV Sesja Rady Miasta Kobyłka

Proponowany porządek

 1. Otwarcie LIV sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych
 6. Pytania od mieszkańców.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 8. Współpraca z Powiatem w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych.
 9. Informacja nt. funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.-wykonane inwestycje, analiza wykorzystania środków budżetowych w latach 2020-2021 na działalność spółki, plany rozwojowe spółki na 2022r., źródło finansowania spółki.
 10. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022.
 11. Budowa nowej szkoły- omówienie koncepcji i kosztorysu inwestorskiego ewentualnie projektu budowlanego wraz z planem pozyskiwania środków na budowę obiektu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022 – 2033.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kobyłka dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wołomin
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.
 19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 marca 2022r. na działalność Burmistrza Miasta Kobyłka.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lutego 2022r. na działalność Burmistrza Miasta Kobyłka.
 22. Zamknięcie LIV Sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Kobyłka – informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Frekwencja w Kobyłce na godz. 12:00 wyniosła 15,18%, a na godz. 17 – 41,43%. Do godz. 12:00 głos oddało 2 923 osób. Do godz. [...]
0 komentarzy

Rodzinny Eco Targ już za kilka dni – skąd pomysł na organizację i co przygotowano?

Eco Targ odbędzie się już w najbliższą niedzielę 14 kwietnia w Kobyłce na ulicy Załuskiego 35. Co przygotowano dla odwiedzających i jakie czekają [...]
0 komentarzy

W Kobyłce będzie druga tura

Mieszkańców Kobyłki czeka druga tura wyborów. 21 kwietnia uprawnieni do głosowania zdecydują, czy służbę burmistrza miasta obejmie Edyta Zbieć, dotychczasowa burmistrz, czy Konrad [...]
0 komentarzy
E-usługi dla Mieszkańców Kobyłki

E-usługi dla Mieszkańców Kobyłki

Dziś dwie dobre informacje dla Mieszkańców, którzy korzystają z różnych aplikacji, internetu i mają Kartę Mieszkańca. Chcieliby Państwo zobaczyć, czy wszystkie płatności – [...]
0 komentarzy
Siatkarskie sukcesy kobyłkowskiej „Trójki”

Siatkarskie sukcesy kobyłkowskiej „Trójki”

W ostatnich dniach hala sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Kobyłce była areną rozgrywek powiatowych i międzypowiatowych w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.