Ludzie, którzy tworzyli Wołomin

michalik

W dniu 5 kwietnia 2018 roku odbyła się druga z cyklu sesji naukowych, poświęconych wybitnym postaciom, które tworzyły historię Wołomina. Inicjatorką II sesji, podobnie jak pierwszej, była Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Pokoleń” Zofia Michalik. Honorowy patronat nad wydarzeniami objęła Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

II sesję przygotowali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie pod kierunkiem swoich nauczycieli historii p. Katarzyny Ewiak i p. Marcina Karczewskiego. Wsparcia merytorycznego udzielili im lokalni miłośnicy historii Wołomina: p. Marzena Kubacz, p. Anna Wojtkowska, p. Janusz Bublewski i p. Marek Kozłowski. Bogatej dokumentacji zdjęciowej użyczył twórca portalu Dawny Wołomin p. Łukasz Rygało. W atrakcyjnej wizualnie formie uczniowie przedstawili sylwetki takich zasłużonych postaci, jak ks. Jan Ignacy Golędzinowski – twórca parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, filantrop i społecznik, męczennik za wiarę i Ojczyznę; nauczycielka, dyrektorka Szkoły Powszechnej nr 2 w Wołominie, wielka patriotka Jadwiga Markowska; Stefan, Helena i Janusz Nasfeterowie – właściciele części dóbr Wołomińskich, społecznicy i filantropi; Szlema Kohn – założyciel huty szkła w Wołominie; Jerzy Surowcew – „biały”emigrant z Rosji, wielki lokalny patriota. Prezentacjom towarzyszyły utwory muzyczne poświęcone Wołominowi i miłości do „małej Ojczyzny” w wykonaniu p. Justyny Sokołowskiej i uczennicy klasy III b Anny Ostrowskiej. Pani Zofia Michalik wystąpiła z inicjatywą powołania dwóch komitetów społecznych: I – Komitet Społeczny ds. Budowy Symbolicznej Mogiły Śp. Księdza Jana Ignacego Golędzinowskiego na cmentarzu parafialnym w Wołominie (Śp. Ks. Jan Golędzinowski zginął śmiercią męczeńską w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau i do dziś nie ma Jego symbolicznego miejsca spoczynku.) II – Społeczny Komitet ds. Utworzenia Muzeum Historii Wołomina (coraz częściej nie tylko miłośnicy dziejów naszego miasta, lecz także wielu mieszkańców, zwłaszcza nauczycieli i uczniów, zgłasza taką potrzebę). Obie inicjatywy zostały przyjęte
z zainteresowaniem i mają szansę realizacji. Liczymy tu zwłaszcza na pomoc i wsparcie merytoryczne samorządowców obecnych na sesji: Wiceburmistrza Wołomina p. Roberta Makowskiego, poprzednich Burmistrzów, pp. Jerzego Mikulskiego i Pawła Solisa, Przewodniczącego Rady Miasta p. Leszka Czarzastego oraz sprawującej patronat nad całym przedsięwzięciem pani Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan. Jako inicjatorka sesji, pragnę podziękować za zaangażowanie i wielki wysiłek włożony w ich zorganizowanie pp. Dyrektorom obu wołomińskich liceów ogólnokształcących: pp. Krzysztofowi Milczarkowi, Henryce Dudzie i Jolancie Mazur.

Zofia Michalik.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.