LVIII Sesja Rady Miasta Zielonka

LXI Sesja Rady Miasta Zielonka

LVIII Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z działań podjętych w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę Zielonka.
 5. Raport o stanie Miasta Zielonka za 2022 rok.:
  a) przedstawienia raportu o stanie Miasta Zielonka za 2022 rok przez Burmistrza Miasta Zielonka;
  b) debata nad raportem o stanie Miasta Zielonka za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania. (Druk Nr 589).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2022 r. (Druk Nr 590).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. (Druk Nr 591).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Zielonka. (Druk Nr 593).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 r. (Druk Nr 592).
 11. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Andrzej Marek Grodzki

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta.

Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Piłkarskie mistrzostwa Powiatu w Zielonce

Piłkarskie mistrzostwa Powiatu w Zielonce

Na stadionie miejskim w Zielonce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w piłce nożnej, zorganizowane przez Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego we współpracy [...]
0 komentarzy
Zielonka - Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

Zielonka – Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030 (GPR) został oficjalnie włączony do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. To oznacza możliwość ubiegania się [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Zielonka

24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie kilku [...]
0 komentarzy
Zielonka - Weekend pełen wydarzeń w Zielonce

Weekend pełen wydarzeń w Zielonce

Masz ochotę potańczyć? Potrzebujesz krzesła do swojego ogrodu? A może drzemie w tobie dusza prawdziwego artysty? Swoje zainteresowania możesz rozwjać już w ten [...]
0 komentarzy
Zielonka - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zielonka – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się pobierając załączniki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.