LXX Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

 23 października 2023 r. o godzinie 12:30. odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 LXX Sesja Rady Miasta Kobyłka.

Proponowany porządek LXX Sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie LXX Sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników na kadencję 2024-2027.
 5. Przeprowadzenie wyborów na ławników do sądów powszechnych:a) Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 r.b) Przedstawienie przez Przewodniczącego Zespołu ds. wyboru kandydatów na ławników opinii na temat kandydatów na ławników na kadencję 2024 r.- 2027 r.c) Głosowanie w sprawie wyboru ławnika do sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie;d) Głosowanie w sprawie wyboru ławnika do sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;e) Głosowanie w sprawie wyboru ławnika do sądu Rejonowego w Wołominie.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 r.
 7. Zatwierdzenie protokołu z LXVI Sesji Rady Miasta Kobyłka.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 10. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Pytania mieszkańców.
 12. Działalność Spółdzielni Socjalnej Podkowa.
 13. Ocena działania systemu odbioru odpadów komunalnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023 – 2041.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2023.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce.
 18. Zamknięcie LXX Sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Więcej informacji z Kobyłki

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 23 do 30 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Wyniki wyborów na Burmistrza Miasta Kobyłka - II tura

Konrad Kostrzewa nowym burmistrzem w Kobyłce

Konrad Kostrzewa został zwycięzcą drugiej tury wyborów na Burmistrza Miasta Kobyłki. Wyniki w wyborach Burmistrza Miasta Kobyłka Kandydat, który uzyskał mandat KOSTRZEWA Konrad Marcin Wyniki [...]
Jeden komentarz
Kobyłka - nieprawdziwe informacje

Kobyłka – nieprawdziwe informacje

W związku z krążącymi i powtarzanymi (zwłaszcza na lokalnych grupach) plotkami i pomówieniami, jakoby w Urzędzie Miasta „siedziała” prokuratura i nic nie można [...]
0 komentarzy
EKobyłka - aplikacja mobilna dla Mieszkańców Kobyłki

EKobyłka – aplikacja mobilna dla Mieszkańców Kobyłki

Korzystanie z aplikacji będzie bezpłatne. Dzięki aplikacji wiele dostępnych usług, jak np. epodatki, budżet obywatelski, które znajdują się na różnych stronach internetowych będzie [...]
0 komentarzy

Kobyłka – wyniki oceny projektów w III edycji Budżetu Obywatelskiego

W Systemie Budżetu Obywatelskiego zostały opublikowane oceny projektów, przeprowadzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego LINK DO SYSTEMU Od niedopuszczenia projektu do głosowania, zgodnie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.