LXXI Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXI Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXI Sesja Rady Miasta Kobyłka  odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1. w dniu 7 listopada 2023 r. o godzinie 14:00.

Proponowany porządek LXXI sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie LXXI sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LXVII sesji Rady Miasta Kobyłka.
 4. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – wykonane inwestycje, analiza wykorzystania środków budżetowych  na działalność spółki, plany rozwojowe spółki na 2024 r.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 7. Postulaty, Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Postulaty mieszkańców.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od nieruchomości na 2024 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023 – 2041.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Albańskiej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (zlokalizowanej na działkach nr ewid. 122 i 123/2 w obrębie 12 w Kobyłce).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (zlokalizowanej na działkach nr ewid. 22/6 i 22/8 w obrębie 16 w Kobyłce).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (zlokalizowanej na działkach nr ewid. 33/1, część 33/2, 33/5, 34/1, 35/1 i część 39/1 w obrębie 19 w Kobyłce).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (zlokalizowanej na działkach nr ewid. 310 i 321 w obrębie 26 w Kobyłce).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (zlokalizowanej na działce nr ewid. 24/4 w obrębie 08 w Kobyłce).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wołomin na rok 2024.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia polegającego na zapobieganiu chorobom i urazom w szkołach prowadzonych przez Miasto Kobyłka i udzielenia dotacji na jego realizację.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (dot. ul. Majdańskiej).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (dot. ul. Brzechwy).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (dot. ul. Cedrowej).
 27. Zamknięcie LXXI Sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - spotkanie z władzami miasta „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

Kobyłka – spotkanie z władzami miasta „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

UM Kobyłka serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Miasta Kobyłka pn. „przeMOCni w Kobyłce – samoobrona dla [...]
0 komentarzy
Kobyłka - utrudnienia w ruchu na ul. Nadmeńskiej i Kordeckiego

Kobyłka – utrudnienia w ruchu na ul. Nadmeńskiej i Kordeckiego

W sobotę, 2 grudnia w związku z organizacją II Charytatywnego Biegu Mikołajkowego w godz. 10-12, ul. Nadmeńska (na odc. od ul. Krzywej do [...]
0 komentarzy
Kobyłka - bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony

Kobyłka – bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony

Bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony odbywają się w ramach zadana publicznego dofinansowywanego ze środków Miasta Kobyłka pn. „przeMocni w Kobyłce – [...]
0 komentarzy
Zadanie publiczne pn. „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla dzieci i rodziców w systemie krav maga, asertywność, prewencja”

Zadanie publiczne pn. „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla dzieci i rodziców w systemie krav maga, asertywność, prewencja”

Burmistrz Miasta Kobyłka oraz Fundacja Ultima Arma zapraszają do udziału w wyjątkowym wydarzeniu społecznym – zadaniu publicznym „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla [...]
0 komentarzy
Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Orszagha w Kobyłce

Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Orszagha w Kobyłce

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi i zainstalowanych przez drogowców znaków informujących o zmianie organizacji ruchu wynikającej z oddania do użytku tunelu i zamknięciu kolizyjnego przejazdu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.