LXXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXV sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 14:30. w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Proponowany porządek LXXV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie LXXV sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Opracowanie Planu ogólnego i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – stan prac i plany w tym zakresie. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka.
 4. Funkcjonowanie MSPZOZ Kobyłka pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Kobyłki – informacja o kontraktach z NFZ na 2024 r. i realizacji kontraktów za 2023 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania projektów technicznych i realizacji inwestycji miejskich (m.in. budowa parkingów, dróg, remonty, wykonanie oświetlenie, budowa budynku komunalnego).
 6. Zatwierdzenie protokołu z LXXIV sesji Rady Miasta.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 9. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Pytania od mieszkańców.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2029.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/230/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 14. Zamknięcie LXXV sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Kobyłka – informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Frekwencja w Kobyłce na godz. 12:00 wyniosła 15,18%, a na godz. 17 – 41,43%. Do godz. 12:00 głos oddało 2 923 osób. Do godz. [...]
0 komentarzy

Rodzinny Eco Targ już za kilka dni – skąd pomysł na organizację i co przygotowano?

Eco Targ odbędzie się już w najbliższą niedzielę 14 kwietnia w Kobyłce na ulicy Załuskiego 35. Co przygotowano dla odwiedzających i jakie czekają [...]
0 komentarzy

W Kobyłce będzie druga tura

Mieszkańców Kobyłki czeka druga tura wyborów. 21 kwietnia uprawnieni do głosowania zdecydują, czy służbę burmistrza miasta obejmie Edyta Zbieć, dotychczasowa burmistrz, czy Konrad [...]
0 komentarzy
E-usługi dla Mieszkańców Kobyłki

E-usługi dla Mieszkańców Kobyłki

Dziś dwie dobre informacje dla Mieszkańców, którzy korzystają z różnych aplikacji, internetu i mają Kartę Mieszkańca. Chcieliby Państwo zobaczyć, czy wszystkie płatności – [...]
0 komentarzy
Siatkarskie sukcesy kobyłkowskiej „Trójki”

Siatkarskie sukcesy kobyłkowskiej „Trójki”

W ostatnich dniach hala sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Kobyłce była areną rozgrywek powiatowych i międzypowiatowych w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.