LXXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXV sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 14:30. w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Proponowany porządek LXXV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie LXXV sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Opracowanie Planu ogólnego i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – stan prac i plany w tym zakresie. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka.
 4. Funkcjonowanie MSPZOZ Kobyłka pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Kobyłki – informacja o kontraktach z NFZ na 2024 r. i realizacji kontraktów za 2023 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania projektów technicznych i realizacji inwestycji miejskich (m.in. budowa parkingów, dróg, remonty, wykonanie oświetlenie, budowa budynku komunalnego).
 6. Zatwierdzenie protokołu z LXXIV sesji Rady Miasta.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 9. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Pytania od mieszkańców.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2029.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/230/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 14. Zamknięcie LXXV sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Festiwal Piany i Zabawy w Kobyłce

UM Kobyłka serdecznie zaprasza  już w najbliższy weekend 13-14 lipca br. w godz. 12-20 na Festiwal Piany i Zabawy w Kobyłce na Placu [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Szkolenie online "Pierwszy krok w przedszkole - akcja adaptacja dla dziecka i rodzica"

Kobyłka – Szkolenie online „Pierwszy krok w przedszkole – akcja adaptacja dla dziecka i rodzica”

UM Kobyłka zaprasza do udziału w szkoleniu online pn. Pierwszy krok w przedszkole – akcja adaptacja dla dziecka i rodzica – 30 lipca [...]
0 komentarzy
Demolka w galerii handlowej

Wysadzili bankomat w Kobyłce

W galerii handlowej w Kobyłce miało miejsce dziwne zdarzenie. 7 lipca po godz. 2. w nocy do komendy straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o [...]
0 komentarzy
35. rocznica śmierci Księdza Sylwestra Zycha

35. rocznica śmierci Księdza Sylwestra Zycha

11 lipca w Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce odbędzie się Msza Święta upamiętniająca 35. rocznicę śmierci niezłomnego księdza Sylwestra Zycha, związanego z ziemią [...]
0 komentarzy
Kobyłka - 16-31 lipca rozpoczęcie działań związanych z budową szkoły nr 4

Kobyłka – 16-31 lipca rozpoczęcie działań związanych z budową szkoły nr 4

W dniach 16-31 lipca br.  rozpoczną się działania związane z budową szkoły nr 4. W  wyznaczonym terminie Wykonawca dostarczy oraz zmontuje moduły budynku szkoły [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.