LXXXV sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

LXXXV sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się  25 października 2023 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023‑2036.
 5. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Klon Leon)
 6. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Jesion Wiemanowej)
 7. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Król Olch)
 8. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dąb Kierbedziowej)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Bukowa)
 10. Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.
 11. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 13. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Ząbki

 

Waldemar Stachera

Projekty uchwał na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki:

https://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-lxxxv-sesja#cnt

Transmisja z obrad Rady Miasta Ząbki na kanale Miasta Ząbki:

https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

Więcej informacji z Ząbek

Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

Ząbki – wyniki konkursu na dyrektora SP nr 3

20 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Ząbki w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...]
0 komentarzy
Ząbki - Lato w Mieście 2024

Ząbki – Lato w Mieście 2024

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. [...]
0 komentarzy
Zielonka - remont ronda przy ulicy Lipowej

Harmonogram budów ulic na terenie Miasta Ząbki

Obecnie realizowana jest największa inwestycja drogowa w historii Ząbek. Udało się pozyskać 20 milionów dofinansowania na remonty i przebudowy 21. dróg. Wkład własny [...]
0 komentarzy
Ząbki - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Ząbki – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Do dnia 12 kwietnia 2024 r. trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Szczegółowe [...]
0 komentarzy
Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

Rozlicz PIT w UM Ząbki 15 kwietnia

15 kwietnia br. (poniedziałek) w godzinach 9.00 -13.00 w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) zostanie uruchomiony punkt obsługi podatnika. Dyżur będzie pełniło dwóch [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.