Marta Godlewska: Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej i jej konsekwencje

Wielu z przedsiębiorców decyduje się  na działalność gospodarczą osoby fizycznej, która jest poniekąd najprostszą formą prowadzenia biznesu. Nieskomplikowane procedury rejestracyjne, stosunkowo mało formalności oraz co najważniejsze darmowa rejestracja, powoduje, że na początku żadna spółka handlowa nie jest w stanie konkurować z tą formą prawną. Jednak w miarę upływu czasu i rozwojem przedsiębiorstwa, a co za tym idzie zwiększeniem obrotów, takie rozwiązanie jest mocno ryzykowne dla przedsiębiorcy. Bowiem należy pamiętać, że w przypadku wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa jako działalność gospodarcza osoby fizycznej, taki biznesman musi mieć świadomość iż za wszelkie zobowiązania swojej firmy odpowiada całym swoim majątkiem. Często też w miarę rozwoju, klarują się propozycje nawiązywania współpracy w celu dalszego rozwoju i poszerzania możliwości przedsiębiorstwa, gdzie w przypadku działalności jednoosobowej nie ma możliwości takiej współpracy w sposób formalny. Zmiana formy prawnej działalności może dokonać m.in.  poprzez wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki. Polega na założeniu spółki jeszcze przed likwidacją działalności. Wniesienie  aportem całego przedsiębiorstwa do spółki możliwe jest na podstawie art 551 Kodeksu Cywilnego. Aport przedsiębiorstwa nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Wniesienie wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały w spółce stanowi odpłatne zbycie i powoduje powstanie przychodu, który jednak jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 21 ust.1 pkt 50b ustawy o PIT. Dopiero sprzedaż udziałów lub akcji w spółce, do której wniesiono aport rodzi konsekwencje podatkowe i należy rozliczyć zarówno przychód, jak i koszty nabycia. W przypadku aportu spółka nie osiąga przychodu podatkowego. Koniecznym do zapłaty jest podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dnia powstania czynności prawnej.
Jednakże należy pamiętać, że dana osoba fizyczna dalej odpowiada za swoje zobowiązania do dnia aportu bezpośrednio, a także powoduje że wszelkie zobowiązania powstałe przed aportem przechodzą do spółki. Spółka, do której nastąpi aport przedsiębiorstwa, będzie odpowiadała całym swoim majątkiem solidarnie z osobą fizyczną wnoszącą przedsiębiorstwo za powstałe do dnia aportu zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności Spółka nie mogła wiedzieć o tych zaległościach. W związku z tym przekształcenie formy prawnej nie będzie ucieczką przed odpowiedzialnością za wynikłe z prowadzenia przedsiębiorstwa zobowiązania, a ma przede wszystkim usprawnić możliwość rozwoju i poszerzania dostępu do coraz to nowych nisz w branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.