Marta Godlewska: Jednolite pliki kontrolne dla MŚP od 2017 roku

Mali i średni przedsiębiorcy już od 01 styczna 2017 roku zobowiązani będą do przesyłania w formie jednolitych plików kontrolnych danych dotyczących rejestru VAT. Natomiast dane dotyczące siedmiu struktur logicznych JPK tj. : księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane z magazynu, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów, będą musieli przekazywać Urzędom Skarbowym od lipca 2018 roku.

Po raz pierwszy dane z ewidencji VAT będą musiały być przesłane do 25 lutego 2017 r. (za styczeń) ? a to oznacza, że mali i średni przedsiębiorcy mają ostatni czas na aktualizację oprogramowania księgowego w celu sprawnego przekazania danych. Mikro przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania rejestrów VAT od stycznia 2018, zaś pozostałe struktury od lipca 2018 roku.
Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych nie zatrudniał średniorocznie więcej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który nie zatrudnia średnioroczne  więcej niż 50 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Niniejsze wylicza się na podstawie ostatnich dwóch lat obrotowych.
Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników średniorocznie oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Niniejsze wylicza się na podstawie ostatnich dwóch lat obrotowych.
Takie działanie, ma docelowo wspomóc Urzędy w walce z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi, jednak jak na razie wywołuje u Przedsiębiorców negatywne emocje, ze względu na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem swoich systemów do takiego działania i przede wszystkim niepewność czym będzie skutkowała taka ?wiedza? o przedsiębiorstwie przekazywana co miesięcznie do Urzędu. Co bardzo ważne, Jednolite pliki kontrolne mogą zostać przekazane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, co ma usprawnić działanie nowej procedury. Dodatkową korzyścią będzie możliwość ujednolicenia procedur sprawdzających i kontrolnych, co powinno przełożyć się na efektywniejsze zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne. Nie bez znaczenia będzie też obniżenie kosztów związanych z coraz szerszym stosowaniem dokumentacji w formie elektronicznej, jednak obawiam się, że doprowadzi to do nadmiernych kontroli przedsiębiorców i osiągnięcia skutku odwrotnego do zamierzonego, ?czarny rynek? osiągnie optymalne warunki do rozwoju.

Marta
Godlewska
marta.godlewskaa@gmail.com
tel. 519 490 429

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.