Mary Poppins Jr. w Zielonce

Mary Poppins Jr. w Zielonce

Teatr Groteska po dwuletniej, pandemicznej przerwie powraca na deski zielonkowskiej sali widowiskowej. W najbliższą niedzielę zaprasza na adaptację jednego z najpopularniejszych broadwayowskich musicali – „Mary Poppins Jr.”.

Wspólnie przeniesiemy się do początku XX wieku w Anglii. Poznamy Jane i Michaela, dzieci bankiera Banksa, którzy czują się zaniedbywani przez rodziców. Czy coś się zmieni, gdy w niezwykłych okolicznościach w domu pojawi się guwernantka, Mary Poppins? Zapraszamy do poznania przygód naszych młodych bohaterów i ich nowej opiekunki – zachęca ratusz

Spektakle zielonkowskiego Teatru Groteski zawsze są tłumnie odwiedzane przez naszych mieszkańców, dlatego tym razem aktorzy wraz z reżyserem postanowili zagrać musical aż dwukrotnie – o godzinie 15:00 i 19:00. Mamy nadzieję, że i tym razem widownia dopisze.

Wydarzenie jest bezpłatne. Teatr jednak zmienił tradycję i nie ma możliwości rezerwacji miejsc (tzw. wejściówek). Obowiązywać będzie pierwszeństwo przyjścia.

 

Więcej informacji z Zielonki

Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Zielonka – zmiana rozkładu linii L27

Od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, linia autobusowa L27 z nowym rozkładem jazdy. Modyfikacje wynikają z potrzeby poprawy punktualności miejskiego transportu. Dlaczego wprowadzone zostały [...]
0 komentarzy
Zielonka - ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Zielonka – ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Tylko w tym tygodniu Zielonka wzbogaci się o 76 drzew. Na całej długości Armii Krajowej zasadzono 44 śliwy wiśniowe. Osiedle Poligon z kolei [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.