Masz głos, masz wybór

Stowarzyszenie ?Radzymińskie Forum” po raz kolejny zgłosiło swój udział do ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010.
W roku 2007 w ramach akcji ?Masz głos, masz wybór” w Radzyminie, Stowarzyszenie ?Radzymińskie Forum” zorganizowało dwie debaty, podczas których burmistrz Radzymina – Zbigniew Piotrowski miał możliwość wsłuchać się w nurtujące mieszkańców problemy.

W efekcie przeprowadzonego spotkania z mieszkańcami Burmistrz podpisał deklarację, w której zobowiązał się do przeprowadzenia 5 inwestycji w roku 2007 m.in.:
# dokończyć rozbudowę Strażnicy OSP – I etap ? dokończyć rozbudowę szpitala # dokończyć remont kina ?Czar” # wybudować ulicę Słowackiego # wykonać prace remontowe w Dworku Eleonory Czartoryskiej.

Stowarzyszenie ?Radzymińskie Forum” przeprowadziło monitoring realizacji zobowiązań Burmistrza a następnie zapoznało mieszkańców z wynikami raportu podczas listopadowej debaty podsumowującej pierwszy rok kadencji.
Wyniki raportu dostępne są na stronie internetowej ?Radzymińskiego Forum”.

W roku 2008 akcja ?Masz głos, masz wybór” realizowana będzie według następującego harmonogramu: 27 kwietnia o godzinie 18.00 odbędzie się, w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu, spotkanie mieszkańców z burmistrzem Radzymina.

Podczas spotkania podpisana zostanie deklaracja, w której władze zobowiążą się do realizacji kolejnych zadań. Na przełomie maja i czerwca Stowarzyszenie będzie działać w kierunku zainteresowania mieszkańców sprawami gminy. W okresie od maja do października powstanie raport z realizacji podjętych przez burmistrza zobowiązań, poprzedzony monitoringiem.

Działanie zakończy się na przełomie października i listopada podsumowaniem drugiego roku prowadzonej w Radzyminie Akcji ?Masz Głos masz wybór” i upowszechnieniem wyników monitoringu.

Redakcja