Życie w Dąbrówce

Po sesji Rady Gminy

W dniu 2 kwietnia 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce odbyła się XVII sesja Rady Gminy, na której podjęto następujące uchwały:

#w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej w Guzowatce; #w sprawie zamiany działek w Guzowatce; # w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania # w sprawie zatwierdzenia podziału środków na remonty dróg gminnych; # w sprawie ustalenia miejsc budowy nowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego; # w sprawie wyboru zadań o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru odnośnie odnowy wsi; # w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przejazdu przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy w podróży służbowej. # w sprawie zmiany uchwały budżetowej; # w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego # w sprawie określenia zasad prowadzenia negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków dla północno-zachodniej części Gminy Dąbrówka.

Cichociemni

13 kwietnia 2008r. odbędzie się Uroczystość upamiętniająca 64 rocznicę zrzutów na placówkę odbiorczą ?Imbryk” pod Kołakowem przez żołnierzy Cichociemnych. W programie : #11.30 – Msza Św. w intencji walczących i poległych w obronie Ojczyzny w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Józefowie #12.40 – Rozpoczęcie Uroczystości pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego w Kołakowie: wystąpienia okolicznościowe, złożenie kwiatów #13.30 – Spotkanie z Kombatantami w Szkole Podstawowej w Guzowatce.

Pamięci Jana Pawła II

Jan Paweł II jest jedynym honorowym obywatelem Gminy Dąbrówka. W związku z tym 2 kwietnia 2008r. w 3 rocznicę śmierci z inicjatywy Samorządu Gminnego odbyła się Uroczystość upamiętniająca tego Wielkiego Polaka. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego została odprawiona Msza Święta o jego rychłą beatyfikację.

Po zakończeniu Mszy został przedstawiony koncert pt.: ?Wspomnienie Jana Pawła II”. Podczas koncertu licznie zebrani mieszkańcy mogli obejrzeć projekcję wybranych fragmentów filmów i slajdów o Janie Pawle II i jego najważniejsze przesłania oraz wysłuchać pieśni i piosenek w wykonaniu młodzieży z naszego terenu.

Wójt Gminy Dąbrówka składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tej Uroczystości, a w szczególności: Księdzu Wojciechowi Mileśkiewiczowi za odprawienie Mszy Świętej; Panu organiście wraz z chórem parafialnym; Młodzieży w osobach: Annie Przybysz, Wojciechowi Przybysz, Tomaszowi Szczepańskiemu, Sylwii Ambroziak, Katarzynie Bulik, Piotrowi Bulikowi, Kamilowi Berlińskiemu; Panu Dariuszowi Kozakiewiczowi; Państwu Marzenie i Janowi Przybyszom; Pani Grażynie Kaszubie; Panu Tomaszowi Kostrzewie; Panu Bogusławowi Lackorońskiemu; Nauczycielkom Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce; Pracownikom Gminnego Centrum Kultury, Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych.

Redakcja