Mazowieccy Liderzy E-administracji

Powiat Wołomiński i Miasto Ząbki przystąpiły do projektu pod nazwą ?Mazowieccy Liderzy e-Administracji?.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 -30.06.2019r.

Wspólny projekt będzie realizowany przez  wnioskodawcę i lidera – gminę Górę Kalwarię,  partnerów – gminy: Tarczyn, Celestynów, Cegłów, Ząbki, Izabelin, powiaty: Wołomiński i Warszawski-Zachodni oraz partnera prywatnego firmę  Certes Sp. z o.o.

Stosowna umowa została podpisana w miniony wtorek, 5 grudnia,  przez Andrzeja Trzęsiarę, zastępcę dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA i Dariusza Zielińskiego, burmistrza Góry Kalwarii.

Wartość projektu wynosi 1 492 009,43 zł  z czego 1 256 995,43 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18.

Źródło: UM Ząbki
fot: freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.