Mazowiecka uchwała antysmogowa – ważne daty

Za moment rozpocznie się sezon grzewczy i uśpiony letnią aurą temat smogu powróci. Powinniśmy jednak pamiętać, że problem istnieje, rozmawiać o nim, aby stale zwiększać świadomość społeczną i nieustannie dążyć do poprawy jakości powietrza, którym WSZYSCY oddychamy. Problem ten dotyka w różnym stopniu rejony naszego kraju, ze względu na ich położenie, panujące warunki oraz stopień urbanizacji.

Narastający problem, przyczynił się do powstania mazowieckiej uchwały antysmogowej, która obowiązuje od 11 listopada 2017 r. i została dostosowana do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym na skutek spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania.
Ww. uchwała wprowadziła na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz wyznaczyła zadania służące do osiągnięcia założonego celu (z przełożeniem na lata) takie jak:
1) od 11 listopada 2017 r. ? można montować tylko i wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE);
2) od 1 lipca 2018 r. ? nie wolno spalać w kotłach, piecach oraz kominkach:
a) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
b) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
c) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
d) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna);
3) od 1 stycznia 2023 r. ? nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012;
4) od 1 stycznia 2028 r. ? nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
5) jedynie użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
6) do końca 2022 r. ? posiadacze kominków muszą dokonać ich wymiany na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu
do wartości określonych w ekoprojekcie. Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.Wyróżnia się trzy klasy kotłów ustalone według normy PN-EN 303-5, które wskazują ich jakość, podział ze względu na wielkość/ilość zanieczyszczeń emitowanych/wprowadzanych do powietrza/do środowiska:
klasa 3 ? najniższa sprawność,
klasa 4 ? najwyższa sprawność i jakość,
klasa 5 ? najwyższa sprawność i jakość.
Ważne jest to, iż od 1 lipca 2018 wprowadzono zakaz sprzedaży kotłów o klasie niższej niż 5.

Przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać, również, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Kandydat na posła okrąży na rowerze Warszawę rysując na mapie serce

Kandydat na posła okrąży na rowerze Warszawę rysując na mapie serce

250 kilometrów na rowerze wokół Warszawy zamierza w 6 dni pokonać Mirosław Kaznowski – kandydat na posła z okręgu warszawskiego obwarzanka. Zachęca do [...]
0 komentarzy

Ponad pół tysiąca stulatków na Mazowszu

Na Mazowszu 532 stulatków oprócz emerytury lub renty, otrzymuje z ZUS-u specjalną premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. To prawie o 90 [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 5 do 13 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Dyżury telefoniczne ZUS  

Dyżury telefoniczne ZUS  

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą skorzystać z porad ekspertów z ZUS podczas dyżurów telefonicznych. Sprawdź, czego będziesz mógł się dzięki nim dowiedzieć. Pracownicy I [...]
0 komentarzy
8 października. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Twierdzy Modlin

8 października. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Twierdzy Modlin

Peleton LOTTO Poland Bike Marathon wraca do legendarnej Twierdzy Modlin. W niedzielę 8 października 2023 cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowany przez [...]
0 komentarzy
Na Mazowszu 200 mln złotych z programu Dobry Start

Na Mazowszu 200 mln złotych z programu Dobry Start

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 1,3 mld złotych na świadczenia z programu „Dobry start”, z czego prawie 200 mln zł trafiło na Mazowsze. [...]
0 komentarzy

OSTATNI WARSZAWSKI RUNMAGEDDON W SEZONIE 2023 ZA NAMI!

W miniony weekend Twierdza Modlin ponownie zamieniła się w miejsce zmagań Runmageddończyków. To już dziesiąta edycja największego biegu z przeszkodami w Polsce, w [...]
0 komentarzy
Sejmik Mazowsza rozda stypendia studentom kierunków medycznych!

Sejmik Mazowsza rozda stypendia studentom kierunków medycznych!

To już ostatnie dni na składanie wniosków o stypendium dla studentów medycyny, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego na najbliższy rok akademicki. Przez 9 miesięcy przyszli medycy będą [...]
0 komentarzy
„CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA” – konkurs Wojewody Mazowieckiego  

„CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA” – konkurs Wojewody Mazowieckiego  

Wojewoda Mazowiecki zaprasza mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z całego Mazowsza do udziału w konkursie pt. „CZTERY PORY ROKU – PEJZAŻE MAZOWSZA”. Celem jest [...]
0 komentarzy
Przyszłość lotniska w Modlinie

Przyszłość lotniska w Modlinie

Modlin potrzebuje inwestycji, aby móc się rozwijać na miarę swoich możliwości i potrzeb pasażerów. Zwiększenie przepustowości terminala, modernizacja kolejnego odcinka drogi kołowania i [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.