Mazowiecka uchwała antysmogowa – ważne daty

Za moment rozpocznie się sezon grzewczy i uśpiony letnią aurą temat smogu powróci. Powinniśmy jednak pamiętać, że problem istnieje, rozmawiać o nim, aby stale zwiększać świadomość społeczną i nieustannie dążyć do poprawy jakości powietrza, którym WSZYSCY oddychamy. Problem ten dotyka w różnym stopniu rejony naszego kraju, ze względu na ich położenie, panujące warunki oraz stopień urbanizacji.

Narastający problem, przyczynił się do powstania mazowieckiej uchwały antysmogowej, która obowiązuje od 11 listopada 2017 r. i została dostosowana do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym na skutek spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania.
Ww. uchwała wprowadziła na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz wyznaczyła zadania służące do osiągnięcia założonego celu (z przełożeniem na lata) takie jak:
1) od 11 listopada 2017 r. ? można montować tylko i wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE);
2) od 1 lipca 2018 r. ? nie wolno spalać w kotłach, piecach oraz kominkach:
a) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
b) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
c) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
d) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna);
3) od 1 stycznia 2023 r. ? nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012;
4) od 1 stycznia 2028 r. ? nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
5) jedynie użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
6) do końca 2022 r. ? posiadacze kominków muszą dokonać ich wymiany na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu
do wartości określonych w ekoprojekcie. Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.Wyróżnia się trzy klasy kotłów ustalone według normy PN-EN 303-5, które wskazują ich jakość, podział ze względu na wielkość/ilość zanieczyszczeń emitowanych/wprowadzanych do powietrza/do środowiska:
klasa 3 ? najniższa sprawność,
klasa 4 ? najwyższa sprawność i jakość,
klasa 5 ? najwyższa sprawność i jakość.
Ważne jest to, iż od 1 lipca 2018 wprowadzono zakaz sprzedaży kotłów o klasie niższej niż 5.

Przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać, również, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Biuro podroży „U Brata Józefa”, które zorganizowało tragiczną w skutkach wycieczkę do Medjugorie, działało bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki

Biuro podroży „U Brata Józefa”, które zorganizowało tragiczną w skutkach wycieczkę do Medjugorie, działało bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki – ustalił urząd marszałkowski województwa mazowieckiego. [...]
0 komentarzy
Wspólny Bilet Samorządowy

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R1 i R3

Z uwagi na kolejną fazę przebudowy stacji Warszawa Zachodnia pasażerów korzystających z linii R1 oraz R3 czekają duże utrudnienia. W terminie od 22 [...]
0 komentarzy
Pozwolenie na użytkowanie stacji metra na Bemowie - trwają kontrole

Czasowe skrócenie linii metra M2

W związku z budową stacji metra C19 ZACISZE, C20 KONDRATOWICZA oraz C21 BRÓDNO i koniecznością czasowego wyłączenia ruchu na stacjach C16 SZWEDZKA, C17 [...]
0 komentarzy
Wnioski o dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy

W związku ze ogromnym zainteresowaniem dotyczącym wypłaty środków w ramach tzw. dodatku węglowego, czyli jednorazowego świadczenia, które ma być wypłacane na zakup węgla [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Ostrołęka

W dniach od 11 do 19 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie rejonu energetycznego Ostrołęka. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim, Sokołowskim i Wołomińskim

W dniach od 11 do 19 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i Wołomińskim. [...]
0 komentarzy

90 inwestycji w powiecie wołomińskim ze wsparciem Mazowsza

Już od ponad 20 lat samorząd Mazowsza wspiera lokalne inwestycje. Samorządy gmin i powiatów doskonale wiedzą, jakie projekty powinny zostać zrealizowane. Niestety, nie [...]
0 komentarzy

Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Mińsk-Mazowiecki

W dniach od 10 do 19 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie rejonu energetycznego Mińsk-Mazowiecki. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 10 do 26 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Marki – mobilna pracownia mammograficzna przy MCER

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.