Mazowsze i Radzymin budują Muzeum Bitwy Warszawskiej. Jest porozumienie i wykonawca

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. to wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa i gminy. Samorządy podzielą się kosztami budowy. Muzeum będzie działać jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. 20 października porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i burmistrz Radzymina ? Krzysztof Chaciński. Również tego samego dnia władze miasta zawarły umowę z wykonawcą inwestycji.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. to wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa i gminy. Samorządy podzielą się kosztami budowy. Muzeum będzie działać jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dziś porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i burmistrz Radzymina ? Krzysztof Chaciński. Również dziś władze miasta zawarły umowę z wykonawcą inwestycji.

W sierpniu 2019 r. marszałek Adam Struzik i burmistrz Krzysztof Chaciński podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do powstania Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Od tamtego czasu, gmina opracowała koncepcję obiektu, pozyskała grunt, dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowała budynek muzeum oraz uzyskała pozwolenie konserwatora zabytków na realizację inwestycji. W tym roku otrzymano pozwolenie na budowę oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik podpisane dziś porozumienie to kolejny po liście intencyjnym krok ? Konsekwentnie dążymy od utworzenia tego muzeum. Podopisujemy porozumienie, w który dokładnie określamy nasze obowiązki jako współwłaścicieli tej nowo powstającej placówki. To wzorowy przykład współpracy dwóch samorządów. Dziś idziemy jeszcze dalej. Dzięki decyzji radnych województwa mamy już zabezpieczone w budżecie województwa 4,4 mln zł na budowę tej jakże ważnej instytucji ? dodaje marszałek.

Jest porozumienie samorządów

Porozumienie zawarte pomiędzy województwem mazowieckim a gminą Radzymin określa wzajemne zobowiązania dotyczące inwestycji, nieruchomości a także współfinansowania działalności bieżącej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Kosztami budowy samorządy podzielą się po połowie. W latach 2022 i 2023 władze Mazowsza przekażą gminie dotację celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację inwestycji, a z kolei w 2023 r. oba samorządy przekażą Muzeum Niepodległości w Warszawie dotacje celowe na wyposażenie i utworzenie wystawy stałej.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński nie kryje zadowolenia z wykonanej dotychczas pracy i współpracy z samorządem Województwa. ? Dziś ziszcza się marzenie wielu pokoleń Radzyminiaków, mieszkańców Mazowsza oraz Polaków. Rozpoczynamy budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. Od czasu podpisania listu intencyjnego z Województwem w 2019 roku wykonaliśmy bardzo dużo pracy, aby rozpocząć tę ważną inwestycję. Poprzez swój upór i konsekwentne działania udowodniliśmy, że tylko słowa poparte czynami mają wartość i znaczenie – podsumowuje burmistrz Radzymina.

I umowa z wykonawcą inwestycji

Umowa z wykonawcą (Eurodom sp. z o. o. z Płocka) zakłada przebudowę dawnego budynku dozorcy cmentarza (Świetlicy Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzeum oraz rozbudowę budynku o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wykonawca dokona również rozbiórki pozostałych budynków. Muzeum powstanie naprzeciwko Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 w Radzyminie. Będzie oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Koszt prac budowlanych wyniesie ok. 8 mln zł. Powierzchnia zabudowy oraz użytkowa to ok. 700 m2. Termin ukończenia prac przewidziano na połowę 2023 r.

 

Więcej informacji z Radzymina

Policja poszukuje świadków kradzieży paliwa

Policja poszukuje świadków kradzieży paliwa jakie miały miejsce na terenie gminy Radzymin. Jeszcze teraz możesz zareagować i „Nie Tolerując przestępczości” przyczynić się do [...]
0 komentarzy

Radzymin przekazał Ukrainie karetkę

Gmina Radzymin, w dniu 30 września br., przekazała na rzecz Ministerstwa Obrony Ukrainy jedną z karetek Centrum Medycznego w Radzyminie. Ambulans przeszedł kompleksowy [...]
0 komentarzy
Radzymin - sprzedaż służbowego samochodu w trybie przetargu ustnego

Radzymin – sprzedaż służbowego samochodu w trybie przetargu ustnego

Burmistrz Radzymina, ogłasza przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż samochodu marki FIAT DOBLO 1.9 TDI MultiJet. Nazwa i siedzibą sprzedającego: Gmina Radzymin z [...]
0 komentarzy
Bezpłatna mammografia w Dąbrówce

Bezpłatne badania mammograficzne

Rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku nowotwór piersi diagnozuje się u 12 % [...]
0 komentarzy
Zielonka - dodatek do peletu, oleju opałowego, drewna, gazu LPG

Radzymin – dodatek na ogrzewanie dla gospodarstw domowych

Nowe świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, [...]
0 komentarzy

Radzymin – prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego

Burmistrz Radzymina Zarządzeniem nr 0050.120.2022 z 28 września 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom [...]
0 komentarzy
Zajęcia dodatkowe dla dzieci w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

Zajęcia dodatkowe dla dzieci w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, w różnych grupach wiekowych. Poniżej  oferta zajęć pozaszkolnych dla dzieci w roku [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków kradzieży oraz aktów wandalizmu

Policja poszukuje świadków kradzieży oraz aktów wandalizmu

Policja poszukuje świadków kradzieży, aktów wandalizmu oraz zniszczenia mienia jakie miały miejsce na terenie Radzymina i Wołomina. Jeszcze teraz możesz zareagować i „Nie [...]
0 komentarzy
Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy Radzymin – MÓJ RADZYMIN

Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy Radzymin – MÓJ RADZYMIN

Dostęp do informacji jest w obecnych czasach dobrem nieocenionym. Nowe technologie dają coraz więcej możliwości swobodnego kontaktu i dostępu do źródeł wiedzy. Gmina [...]
0 komentarzy
120 lat OSP Radzymin

120 lat OSP Radzymin

120 lat służby to niezwykła historia kilku pokoleń strażaków-ochotników, ich trudu, poświęcenia oraz zaangażowania. W niedzielę 18 września, swój niezwykły jubileusz świętowała jednostka [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.