Medale Pro Bono Poloniae

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbyła się ceremonia inauguracyjnego wręczenia Medali „Pro Bono Poloniae”. Medal ustanowiony został z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt medalu wykonał mieszkaniec Gminy Tłuszcz i radny w Radzie Powiatu Wołomińskiego Robert Szydlik.

Dekoracji osób wyróżnionych Medalem „Pro Bono Poloniae” dokonał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Medal Pro Bono Poloniae ustanowiony został Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów  i Osób Represjonowanych z dnia  25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przyznawany jest osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy  o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.

Pro_Bono_Poloniae
Ze sceny tego teatru często padały słowa, które w „Wyzwoleniu” w usta Konrada włożył Stanisław Wyspiański: „Daj nam poczucie siły. I Polskę daj nam żywą”. Państwa pokolenie – pokolenie Weteranów Walk o Niepodległość – wierzyło
w te słowa. I powtarzało te słowa jak modlitwę. I Bóg tej modlitwy wysłuchał – dał nam żywą Polskę. Ale nie byłoby tej żywej Polski, gdyby nie Wasza ofiara- powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów  i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk do zgromadzonych w Teatrze Polskim podczas uroczystego koncertu w ramach Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość RP. Podkreślając, że wśród odznaczonych Medalem są osoby  z różnych pokoleń, Minister Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że wszyscy połączeni jesteśmy tą jedną myślą  i jedną ideą, której na imię Niepodległość.
Zwracając się do Weteranów, Szef UdSKiOR zaznaczył, że Polska nigdy nie odzyskałaby niepodległości, gdyby nie ich „wiara, nadzieja i miłość do Boga i Ojczyny”. Za to, że nie utraciliście tych cnót, my, młodsze pokolenie, stokrotnie Wam dziękujemy. Byliście depozytariuszami najświętszych wartości: Boga, Honoru  i Ojczyzny” – powiedział Minister Jan Józef Kasprzyk.
Na koniec podziękował Panu Stanisławowi Kawałko, przybyłemu do Warszawy z dawnych Kresów Wschodnich, który podarował Ministrowi portret Marszałka Józefa Piłsudskiego ukrywany przed bolszewikami przez rodzinę Weterana.
Podczas uroczystości wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski odczytał list skierowany do Weteranów przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. Szef UdSKiOR natomiast odczytał list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Uroczystą galę z okazji Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zwieńczył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.