Model Nowoczesnej Szkoły 2018

tomasz łukawski

W dniach 8-9 czerwca 2018 odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja i Targi dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty. Tegoroczne spotkania w Ząbkach w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca odbędą się pod hasłem „Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”.

Zbudujmy w Polsce koalicję na rzecz Uczenia się. Nowe technologie są realną szansą na poprawę jakości edukacji poprzez umiejętne ich zastosowanie. Jednak ok 70% polskich szkół, które wdrożyły powszechnie komputery do swoich placówek nadal stosują model transmisyjnego, podawczego nauczania. Powołując się na najnowsze badania przeprowadzone w kraju oraz raport Banku Światowego wskażemy, iż właściwym kierunkiem do umiejętnego zastosowania technologii w szkole jest przesunięcie nacisku z podawczego Nauczania na interakcyjne Uczenie się”. – mówi Tomasz Łukawski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Podczas konferencji odbędą się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje i dyskusje, jak również warsztaty oraz targi.
Tematyka została podzielona na trzy główne bloki dyskusyjno-prezentacyjne:
– Twórcze programowanie w szkole
– „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” szansą i nowym kierunkiem rozwoju szkół
– „Aktywna Tablica” portalem do interaktywnego uczenia się.

Konferencja jest skierowana do dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem TIK, jak również innych osób zaangażowanych w proces cyfryzacji.
Informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: www.modelnowoczesnejszkoly.pl

Organizatorzy konferencji:
Tomasz Łukawski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Iwona Pańta, dyrektor konferencji

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.