Można już składać wniosku na nowy okres do programu 500+

500+

W wyniku uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z nowelizacją, wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. 01.10.2018r. do 30.09.2019r., można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line od 1 lipca.

Wnioski on-line można składać poprzez bankowość elektroniczną, profil /portal empatia.mrpips.gov.pl, obywatel.gov.pl lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Wnioski  o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+, w wersji papierowej, będzie można składać od 1 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Zielonka, pok. 111 (I piętro).

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Kryteria przyznawania świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze dziecko w rodzinie pozostają bez zmian, tj. dochód na  jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł netto, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna – 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

Formularze wniosków będą udostępnione od 1 lipca 2018 roku:

– w formie papierowej w Urzędzie Miasta Zielonka (I piętro)

– w formie elektronicznej do pobrania na stronie www.zielonka.pl, w zakładce „Rodzina 500+”.

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.