Na co wydali pieniądze?

dotacja

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie wołomińskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

DROGI – 10 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie Mazowsza są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu warszawskiego wschodniego z sejmiku województwa trafiło blisko 48 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • W 632 Komornica od km 49+250 do km 49+460. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632w zakresie budowy chodnika od km 49+250do km 49+460 w miejscowości Komornica na terenie gminy Wieliszew – 229,6 tys. zł;
 • DW 797 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 797 w miejscowości Celestynów, jednostka ewidencyjna Celestynów – 1,5 mln zł
 • DW 635 budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S–8 – 14,9 mln zł;
 • DW 637 rozbudowa DW 637 relacji Warszawa – Węgrów od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 – 12,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 35+550 do km 38+800 (L = 3,250 km) – 1,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 22+500 do km 25+000 (L = 2,500 km) – 895,7 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 721 Nadarzyn – Piaseczno – Wiązowna – Duchnów na odcinku od km 35+800 do km 38+390 w m. Emów, gm. Wiązowna – 4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od km 20+480 do km 24+520 w m. Karczew gm. Karczew – 6 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 6+930 do km 7+870 w miejscowości Piwonin, na terenie gminy Sobienie-Jeziory – 1,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na wybranych odcinkach tj. od km 3+470 do km 6+370 Huta Mińska – Pogorzel, od km 8+680 do km 9+740 Pogorzel – Siennica i od km 11+900 do km 14+100 Siennica – Żaków – 3,5 mln zł.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, największym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się programy wsparcia. – To pokazuje jak duże potrzeby mają lokalne samorządy. Tworzenie nowych i remonty już istniejących obiektów sportowych, wsparcie dla działkowców, na działania służące ochronie powietrza – lista przedsięwzięć, które udało się w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa – dodaje.

311 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

– Chcemy, aby mieszkańcom Mazowsza żyło się dobrze, dlatego pomagamy lokalnym samorządom w realizacji małych i dużych projektów. Skala naszego wsparcia jest ogromna, ale najważniejsze i to nas bardzo cieszy – podkreśla radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie warszawskim wschodnim zrealizowanych zostało aż 311 inwestycji z czego 73 w powiecie wołomińskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 2 inwestycje

 • rozbudowa i budowa drogi gminnej – Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) – 3,3 mln zł;
 • modernizacja ulicy Bratniej w Nowych Załubicach – 522,5 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 7 inwestycji

 • budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu – 200 tys. zł;
 • remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kobyłce – 180 tys. zł;
 • rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy Radzymin poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łąki – 157,7 tys. zł;
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowinkach – 197 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu miejscowości Strachówka poprzez budowę toru rowerowego – 179 tys. zł;
 • budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Tłuszczu – 200 tys. zł;
 • modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce – 200 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 22 inwestycji

 • OSP Kuligów – nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – 80 tys. zł;
 • OSP Ślężany – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Myszadła – odzież ochrony indywidualnej strażaka – 29,4 tys. zł;
 • OSP Myszadła – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Klembów – nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – 80 tys. zł;
 • OSP Dobczyn – modernizacja strażnicy – 12,5 tys. zł;
 • OSP Kobyłka – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Marki – lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy – 80 tys. zł;
 • OSP Turze – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Radzymin – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 18,6 tys. zł;
 • OSP Stare Załubice – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 16,3 tys. zł;
 • OSP Ruda – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Borucza – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Jasienica – średni samochód ratowniczo-gaśniczy – 100 tys. zł;
 • OSP Kozły – modernizacja strażnicy – 24 tys. zł;
 • OSP Wołomin – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 19,6 tys. zł;
 • OSP Zagościniec – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 19,9 tys. zł;
 • OSP Wołomin – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Zielonka – sprzęt specjalistyczny – 18 tys. zł;
 • OSP Zielonka – modernizacja strażnicy – 9,5 tys. zł;
 • OSP Jadów – komplety ubrań specjalnych, sprzęt specjalistyczny – 39,9 tys. zł;
 • OSP Myszadła – komplety ubrań specjalnych, sprzęt specjalistyczny – 39,9 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE29 inwestycji

 • termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty – 10 tys. zł;
 • doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele – 10 tys. zł;
 • wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnów – 7,3 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Dręszew – 10 tys. zł;
 • montaż wiat przystankowych w miejscowości Karolew – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężówka – 9,8 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki – 8,6 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Warmiaki – 7,6 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Podbale – 4,8 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka – 10 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja placu zabaw w Pasku – 8,2 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki – 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica – 8,9 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki – 10 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków – 8,9 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów – 8,9 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne – 10 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Arciechów, gmina Radzymin – 7,3 tys. zł;
 • zakup oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dybów Kolonia, gmina Radzymin – 6,1 tys. zł;
 • modernizacja ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Załubice – 7 tys. zł;
 • zakup oraz montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem w sołectwie Wawrzyna, gmina Radzymin – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Księżyki – 10 tys. zł;
 • wyposażenie placu wiejskiego w sołectwie Młynisko – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia w sołectwie Majdan – 8,5 tys. zł;
 • budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna – 10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 11 inwestycji

 • przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Dąbrówka – 12,5 tys. zł;
 • rewitalizacja terenów zielonych Strachówki poprzez odtworzenie istniejącego stawu wraz z jego zagospodarowaniem – 72,9 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce – 196,6 tys. zł;
 • tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza w gminie Wołomin – 36,7 tys. zł;
 • zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego! – kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza – 4,3 tys. zł;
 • rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza – 125 tys. zł;
 • rewitalizacja istniejących terenów zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Poświętnem – 35 tys. zł;
 • krajobraz Kulturowy „Wierzby mazowieckie” w gminie Radzymin – 26,5 tys. zł;
 • przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w gminie Wołomin – 46,1 tys. zł;
 • Czyste powietrze w gminie Radzymin – nasza wspólna sprawa – 35 tys. zł;
 • uruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów – 48,6 tys. zł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 2 inwestycje

 • prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego ołtarza pw. Najświętszego Serca Jezusowego wraz z obrazem „Najświętsze Serce Jezusa” oraz obrazem „Chrystus ze św. Józefem” w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach – 60 tys. zł;
 • remont kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, Marki – 110 tys. zł.

ZDROWIE – 14 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie warszawskim wschodnim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły blisko 12,8 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie warszawskim wschodnim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu warszawskiego wschodniego otrzymały już 167 sztuk aparatury medycznej, 330 sztuk wyposażenia, ponad 2,1 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 19,4 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – 676 tys. zł;
 • budowa szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą w Mazowieckiem Centrum Neuropsychiatrii – 12,3 tys. zł;
 • modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – 1,8 mln zł;
 • przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie – 26,5 tys. zł;
 • wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu Warszawy – 712 tys. zł;
 • wymiana klimatyzatorów w serwerowni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – 66 tys. zł;
 • zakup dodatkowych kamer do systemu analizy trójwymiarowej ruchu Qualisys oraz zakup, montaż i konfiguracja macierzy dedykowanej do przechowywania badań dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – 207,8 tys. zł;
 • adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku –roboty budowlane oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – 4,7 mln zł;
 • ekologiczny Ogród Marzeń w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 1 mln zł;
 • modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy – 2,5 mln zł;
 • modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 86,2 tys. zł;
 • przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy – 217 tys. zł;
 • przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy – 543,3 tys. zł;
 • zabezpieczenie piwnic budynku Hospicjum przy ul. Narutowicza 80 w Otwocku oraz zakup szafy do archiwum Zakładu Patomorfologii w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 80 tys. zł.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Daj życie

Daj życie – rusza kampania informacyjna samorządu województwa

56 lat temu miał miejsce pierwszy zakończony sukcesem przeszczep nerki. W rocznicę tego wydarzenia samorząd województwa mazowieckiego inauguruje kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Daj [...]
0 komentarzy
Radni województwa zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Radni województwa zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni województwa przyjęli stanowisko dotyczące wpływu projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz [...]
0 komentarzy

Trwają konkursy Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentleman D.

Już po raz trzeci Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje konkurs Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek, w którym nagrodzone zostaną kobiety z niepełnosprawnościami [...]
0 komentarzy
Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej – zlikwidują uczęszczane przystanki

Prowadzone są  przygotowania do wzmocnienia wiaduktu południowego, po którym będzie odbywał się ruch po wyburzeniu wiaduktu północnego. Na wzmocnionym wiadukcie wyznaczone zostaną po [...]
0 komentarzy

Napisz pieśń o Mazowszu

Samorząd województwa mazowieckiego szuka autora „Pieśni o Mazowszu”. Krótki utwór, składający się z maksymalnie 3 zwrotek i refrenu ma przybliżyć mocne strony regionu [...]
0 komentarzy
Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Przygotowanie Szpitali tymczasowych na Mazowszu do piątej fali zakażeń koronawirusa

Zgodnie z wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych, które są kluczowym elementem zabezpieczenia medycznego na [...]
0 komentarzy

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne [...]
0 komentarzy
Drożyzna uderza w szpitale

Drożyzna uderza w szpitale

Podwyżki cen nie omijają marszałkowskich szpitali. Wzrost cen dotyczy między innymi prądu, gazu, kosztów pracy, leków i innych usług. Niektóre placówki muszą się liczyć [...]
0 komentarzy
dotacja

Na co wydali pieniądze?

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie wołomińskim i naszym subregionie [...]
0 komentarzy
Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza otrzymają lokalne samorządy na ważne inwestycje. Wśród nich są m.in budowa przedszkola gminnego w gminie Stare Babice czy lądowisko przy szpitalu zachodnim [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.