Na co wydali pieniądze?

dotacja

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie wołomińskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

DROGI ? 10 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie Mazowsza są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu warszawskiego wschodniego z sejmiku województwa trafiło blisko 48 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • W 632 Komornica od km 49+250 do km 49+460. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632w zakresie budowy chodnika od km 49+250do km 49+460 w miejscowości Komornica na terenie gminy Wieliszew ? 229,6 tys. zł;
 • DW 797 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 797 w miejscowości Celestynów, jednostka ewidencyjna Celestynów ? 1,5 mln zł
 • DW 635 budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła ?WOŁOMIN? na trasie S?8 ? 14,9 mln zł;
 • DW 637 rozbudowa DW 637 relacji Warszawa – Węgrów od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 ? 12,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 35+550 do km 38+800 (L = 3,250 km) ? 1,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 22+500 do km 25+000 (L = 2,500 km) ? 895,7 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 721 Nadarzyn – Piaseczno – Wiązowna – Duchnów na odcinku od km 35+800 do km 38+390 w m. Emów, gm. Wiązowna ? 4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od km 20+480 do km 24+520 w m. Karczew gm. Karczew ? 6 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 6+930 do km 7+870 w miejscowości Piwonin, na terenie gminy Sobienie-Jeziory ? 1,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na wybranych odcinkach tj. od km 3+470 do km 6+370 Huta Mińska ? Pogorzel, od km 8+680 do km 9+740 Pogorzel ? Siennica i od km 11+900 do km 14+100 Siennica – Żaków ? 3,5 mln zł.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, największym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się programy wsparcia. ? To pokazuje jak duże potrzeby mają lokalne samorządy. Tworzenie nowych i remonty już istniejących obiektów sportowych, wsparcie dla działkowców, na działania służące ochronie powietrza ? lista przedsięwzięć, które udało się w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa ? dodaje.

311 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

? Chcemy, aby mieszkańcom Mazowsza żyło się dobrze, dlatego pomagamy lokalnym samorządom w realizacji małych i dużych projektów. Skala naszego wsparcia jest ogromna, ale najważniejsze i to nas bardzo cieszy ? podkreśla radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie warszawskim wschodnim zrealizowanych zostało aż 311 inwestycji z czego 73 w powiecie wołomińskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego ? 2 inwestycje

 • rozbudowa i budowa drogi gminnej – Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) ? 3,3 mln zł;
 • modernizacja ulicy Bratniej w Nowych Załubicach ? 522,5 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ? 7 inwestycji

 • budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu ? 200 tys. zł;
 • remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kobyłce ? 180 tys. zł;
 • rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy Radzymin poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łąki ? 157,7 tys. zł;
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowinkach ? 197 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu miejscowości Strachówka poprzez budowę toru rowerowego ? 179 tys. zł;
 • budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Tłuszczu ? 200 tys. zł;
 • modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ? 200 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP22 inwestycji

 • OSP Kuligów ? nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ? 80 tys. zł;
 • OSP Ślężany ? modernizacja strażnicy ? 25 tys. zł;
 • OSP Myszadła ? odzież ochrony indywidualnej strażaka ? 29,4 tys. zł;
 • OSP Myszadła ? modernizacja strażnicy ? 25 tys. zł;
 • OSP Klembów ? nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ? 80 tys. zł;
 • OSP Dobczyn ? modernizacja strażnicy ? 12,5 tys. zł;
 • OSP Kobyłka ? remont strażnicy ? 25 tys. zł;
 • OSP Marki ? lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy ? 80 tys. zł;
 • OSP Turze ? remont strażnicy ? 25 tys. zł;
 • OSP Radzymin ? komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny ? 18,6 tys. zł;
 • OSP Stare Załubice ? komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka ? 16,3 tys. zł;
 • OSP Ruda ? modernizacja strażnicy ? 25 tys. zł;
 • OSP Borucza ? modernizacja strażnicy ? 25 tys. zł;
 • OSP Jasienica ? średni samochód ratowniczo-gaśniczy ? 100 tys. zł;
 • OSP Kozły ? modernizacja strażnicy ? 24 tys. zł;
 • OSP Wołomin ? komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka ? 19,6 tys. zł;
 • OSP Zagościniec ? komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka ? 19,9 tys. zł;
 • OSP Wołomin ? remont strażnicy ? 25 tys. zł;
 • OSP Zielonka ? sprzęt specjalistyczny ? 18 tys. zł;
 • OSP Zielonka ? modernizacja strażnicy ? 9,5 tys. zł;
 • OSP Jadów ? komplety ubrań specjalnych, sprzęt specjalistyczny ? 39,9 tys. zł;
 • OSP Myszadła ? komplety ubrań specjalnych, sprzęt specjalistyczny ? 39,9 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE ? 29 inwestycji

 • termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty ? 10 tys. zł;
 • doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele ? 10 tys. zł;
 • wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnów ? 7,3 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Dręszew ? 10 tys. zł;
 • montaż wiat przystankowych w miejscowości Karolew ? 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężówka ? 9,8 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki ? 8,6 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Warmiaki ? 7,6 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Podbale ? 4,8 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew ? 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka ? 10 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów ? 9,9 tys. zł;
 • modernizacja placu zabaw w Pasku ? 8,2 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki ? 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica ? 8,9 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna ? 9,9 tys. zł;
 • modernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki ? 10 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków ? 8,9 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów ? 8,9 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne ? 10 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Arciechów, gmina Radzymin ? 7,3 tys. zł;
 • zakup oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dybów Kolonia, gmina Radzymin ? 6,1 tys. zł;
 • modernizacja ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Załubice ? 7 tys. zł;
 • zakup oraz montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem w sołectwie Wawrzyna, gmina Radzymin ? 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Księżyki ? 10 tys. zł;
 • wyposażenie placu wiejskiego w sołectwie Młynisko ? 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan ? 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia w sołectwie Majdan ? 8,5 tys. zł;
 • budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna ? 10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu ? 11 inwestycji

 • przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Dąbrówka ? 12,5 tys. zł;
 • rewitalizacja terenów zielonych Strachówki poprzez odtworzenie istniejącego stawu wraz z jego zagospodarowaniem ? 72,9 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce ? 196,6 tys. zł;
 • tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza w gminie Wołomin ? 36,7 tys. zł;
 • zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego! ? kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza ? 4,3 tys. zł;
 • rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza ? 125 tys. zł;
 • rewitalizacja istniejących terenów zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Poświętnem ? 35 tys. zł;
 • krajobraz Kulturowy ?Wierzby mazowieckie? w gminie Radzymin ? 26,5 tys. zł;
 • przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w gminie Wołomin ? 46,1 tys. zł;
 • Czyste powietrze w gminie Radzymin ? nasza wspólna sprawa ? 35 tys. zł;
 • uruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów ? 48,6 tys. zł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ? 2 inwestycje

 • prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego ołtarza pw. Najświętszego Serca Jezusowego wraz z obrazem ?Najświętsze Serce Jezusa? oraz obrazem ?Chrystus ze św. Józefem? w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach ? 60 tys. zł;
 • remont kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, Marki ? 110 tys. zł.

ZDROWIE ? 14 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie warszawskim wschodnim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły blisko 12,8 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie warszawskim wschodnim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu warszawskiego wschodniego otrzymały już 167 sztuk aparatury medycznej, 330 sztuk wyposażenia, ponad 2,1 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 19,4 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii ? 676 tys. zł;
 • budowa szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą w Mazowieckiem Centrum Neuropsychiatrii ? 12,3 tys. zł;
 • modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu ? 1,8 mln zł;
 • przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie ? 26,5 tys. zł;
 • wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu Warszawy ? 712 tys. zł;
 • wymiana klimatyzatorów w serwerowni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu ? 66 tys. zł;
 • zakup dodatkowych kamer do systemu analizy trójwymiarowej ruchu Qualisys oraz zakup, montaż i konfiguracja macierzy dedykowanej do przechowywania badań dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu ? 207,8 tys. zł;
 • adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku ?roboty budowlane oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia ? 4,7 mln zł;
 • ekologiczny Ogród Marzeń w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ? 1 mln zł;
 • modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ? 2,5 mln zł;
 • modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ? 86,2 tys. zł;
 • przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ? 217 tys. zł;
 • przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ? 543,3 tys. zł;
 • zabezpieczenie piwnic budynku Hospicjum przy ul. Narutowicza 80 w Otwocku oraz zakup szafy do archiwum Zakładu Patomorfologii w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ? 80 tys. zł.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Mińsk-Mazowiecki

W dniach od 4 do 12 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie rejonu energetycznego Mińsk-Mazowiecki. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim, Sokołowskim i Wołomińskim

W dniach od 8 do 12 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i Wołomińskim. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Ostrołęka

W dniach od 4 do 12 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie rejonu energetycznego Ostrołęka. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Marki – mobilna pracownia mammograficzna przy MCER

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po [...]
0 komentarzy

Mareccy strażacy z nowym sprzętem

W lipcu br. samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał środki na remonty strażnic i zakup sprzętu dla strażaków ochotników w regionie warszawskim Na Mazowszu funkcjonuje [...]
0 komentarzy
Gminnego Punktu Pomocy Ukrainie

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. [...]
0 komentarzy
Syreny alarmowe w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uruchomienie syren alarmowych

1 sierpnia br. w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie województwa mazowieckiego zostaną włączone syreny alarmowe. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się [...]
0 komentarzy
Najlepsze muzea na Mazowszu nagrodzone

Najlepsze muzea na Mazowszu nagrodzone

W tym roku o zwycięstwo w konkursie Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba walczyły aż 134 zdarzenia muzealne z całego Mazowsza. Nagrodę Grand Prix [...]
0 komentarzy

Komunikat Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowań za szkody łowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż z dniem 15 lipca 2022 roku weszła w życie uchwała nr 97/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Ponad 26,5 mln zł dla mazowieckich samorządów na realizację zadań własnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ponad 26,5 mln zł dla mazowieckich samorządów na realizację zadań własnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ponad 26,5 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego, z regionów ciechanowskiego, warszawskiego, ostrołęckiego, radomskiego oraz siedleckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uroczystość [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.