Na czym polega obowiązek alimentacyjny?

Na czym polega obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny stanowi instytucję prawną, której celem jest zapewnienie uprawnionemu środki utrzymania, a w miarę potrzeby – w przypadku dziecka – także i wychowania. Obowiązek ten oraz powiązane z nim uprawnienie do alimentów dotyczy wszystkich osób pozostających w stosunku prawnorodzinnym, stanowiąc wyraz idei solidarności rodzinnej. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny ciąży przede wszystkim na krewnych w linii prostej oraz na rodzeństwie. Samo pojęcie alimentów wywodzi się z łaciny. Alimentum tłumaczy się jako pożywienie, żywność, pokarm lub środki do życia (włącznie z mieszkaniem i utrzymaniem). Chociaż początkowo słowo odnosiło się jedynie do utrzymywania kogoś przez żywienie, z czasem pojęcie zyskało znacznie szersze znaczenie. Dziś alimenty to świadczenia, które stanowią realizację obowiązku alimentacyjnego. Mówiąc o alimentach, najczęściej ma się na myśli świadczenia alimentacyjne, które obciążają obciążają małżonka winnego rozpadu małżeństwa, a także alimenty, jakie musi płacić rodzic na rzecz dziecka.

Kto i jak może ubiegać się dziś o alimenty?

Pozew alimentacyjny może złożyć każda osoba, która nie posiada aktualnie wystarczających środków do życia. Zazwyczaj jednak o alimenty występują małżonkowie w trakcie lub po rozwodzie, pod których opieką są dzieci – zwłaszcza, gdy jeden z rodziców niechętnie dokłada się do zapewnienia dziecku godnego pożycia lub całkowicie uchyla się od jakichkolwiek płatności. W celu uregulowania kwestii alimentów, konieczne jest złożenie pozwu w sądzie rejonowym właściwym miejscowo. Przy ustalaniu sądu, do którego wnosi się pozew, powinno się wziąć pod uwagę miejsce zamieszkania strony, która nie łoży na dziecko bądź na miejsce zamieszkania dziecka. Przeważnie korzysta się z drugiej opcji, głównie ze względu na fakt, że po rozstaniu zdarzają się sytuacje, gdy jeden z rodziców nie ma wiedzy na temat aktualnego miejsca pobytu byłego partnera. W przypadku osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, musi ono złożyć pozew samodzielnie. Warto pamiętać o tym, że o pełnoletności nie mówi się wyłącznie w sytuacji, gdy ukończy ono 18 rok życia; w szczególnych przypadkach za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która skończyła 16 lat. Gdy dziecko jest niepełnoletnie, powodem staje się rodzic – w imieniu dziecka wytacza on powództwo.

Jak złożyć pozew o alimenty?

Składanie pozwu o alimenty bardzo często jest procesem skomplikowanym, a przy tym wysoce indywidualnym. Jednak posiada on elementy powtarzalne, pojawiające się niemalże w każdym przypadku:

  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji, obejmującej między innymi aktów małżeństwa, urodzenia dziecka, a także dokumentów potwierdzających status finansowy.

  • Ustalenie, przed jakim sądem należy złożyć pozew o alimenty.

  • Napisanie pozwu, którego treść powinna być zgodna z wymaganiami prawnymi; w pozwie powinno się umieścić między innymi dane osobowe osoby, od której żądamy alimentów, dane osobowe strony występującej z pozwem, a także okoliczności faktyczne i prawne związane z roszczeniem.

  • Złożenie pozwu w sądzie (osobiście lub przez osobę upoważnioną).

  • Opłacenie kosztów, których wysokość zależy od wartości roszczenia.

  • Oczekiwanie na rozprawę.

  • Ostateczna decyzja.

Składając pozew o alimenty, warto wesprzeć się specjalistycznym doradztwem adwokata rodzinnego, dzięki któremu wyjaśnione zostaną zawiłości prawa, wszelkie procedury, a także pomoże on z formalnościami. Specjalistyczne poradnictwo oferuje między innymi Kancelaria Adwokacka Chojka. Dodatkowo, na stronie https://www.rozwodznia.pl/ dostępny jest szereg porad z zakresu prawa rodzinnego. Proces alimentacyjny może być związany z szeregiem różnego rodzaju emocji; dobrze jest mieć w tym wszystkim wsparcie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 22 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Uruchomienie syren alarmowych w 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim

Uruchomienie syren alarmowych w 81. rocznicę powstania w getcie warszawskim

W tym roku przypada 81. rocznica powstania w getcie warszawskim. Aby uczcić pamięć Bohaterów, decyzją Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, w piątek 19 kwietnia br. [...]
0 komentarzy
Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Samorząd województwa mazowieckiego proponuje młodym Mazowszanom trzy bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br. Kandydaci mogą [...]
0 komentarzy

Zapisz się na XV Memoriał Królaka w Warszawie!

W środę 1 maja 2024 (Święto Pracy) na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie odbędzie się XV Memoriał Stanisława Królaka 2024. Na [...]
0 komentarzy
Praktyki u Marszałka – ostatnie dni na zgłoszenia

Praktyki u Marszałka – ostatnie dni na zgłoszenia

Już tylko do najbliższego piątku 19 kwietnia studenci mogą zgłaszać się na płatne praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Kończy się właśnie nabór [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.