Na kim spoczywa obowiązek usuwania śniegu? – Aldona Dzwonkowska

Zapowiada się, że w lutym śniegu znowu przybędzie, i chodniki ponownie nie zawsze będą dobrze odśnieżone. Nie wszyscy wiemy, że w razie złamania ręki lub nogi na takiej drodze możemy ubiegać się o odszkodowanie. Występując z pozwem, trzeba najpierw ustalić, kto jest zobowiązany do odśnieżania.

Na właścicielach, zarządcach budynków, administracji osiedli, zarządzie transportem miejskim, gminie ciąży obowiązek usuwania śniegu i lodu. Dotyczy to również usuwania sopli i śniegu z dachu lub balkonu. Jeśli właściciele bądź zarządcy nie dopełnią tego obowiązku może zostać nałożony na nich mandat.

Za odśnieżanie chodnika przylegającego do budynku odpowiada jego właściciel, zarządca, użytkownik wieczysty. Powinni oni uprzątnąć błoto, śnieg, lód także z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Natomiast chodniki, na których funkcjonuje płatne parkowanie lub na których znajduje się przystanek nie są odśnieżane przez właściciela. Ten obowiązek należy do gminy lub zarządcy drogi. Zadaniem zarządcy drogi publicznej jest także usuwanie z drogi błota, śniegu, lodu, które zostały uprzątnięte z chodników przez właścicieli nieruchomości, przyległych do drogi. Nadzór nad wykonaniem obowiązku odśnieżania sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, natomiast kontrola należy do nadzoru budowlanego, policji oraz straży miejskiej W razie stwierdzenia uchybień może zostać wydana decyzja nakazująca wykonanie tego obowiązku, a także może zostać nałożona grzywna. Właściciel (zarządca, współwłaściciel, użytkownik wieczysty) musi też usuwać sople zwisające z dachu i podczas wykonywania tej czynności zagrodzić teren, by nie stwarzać zagrożenia. Za nieusunięcie sopli może być nałożony przez Straż Miejską mandat w wysokości od 20 do 500 zł.

Nadzór budowlany może ukarać właściciela bądź administratora budynku mandatem do wysokości 500 zł w przypadku niedopełnienia obowiązku odśnieżenia dachu, a także złożyć wniosek do sądu rejonowego o ukaranie osoby, która nie zapewnia bezpiecznego użytkowania budowli. Nadzór może też zamknąć budynek do czasu usunięcia zagrożenia.

Policja ma uprawnienie do nałożenia kary na osobę odpowiedzialną za budynek w wysokości 1 tys. zł, a gdy administrator budynku nie chce uiścić kary, może złożyć wniosek do sądu grodzkiego, który nałoży karę nawet do 5 tys. zł.

Właściciel często powierza wykonywanie prac mających na celu odśnieżenie terenu osobie albo firmie. Wtedy gdy dojdzie do wypadku odpowiedzialność ponosi ten, kto zobowiązał się do sprzątnięcia śniegu. Należy odśnieżać chodniki, nie tylko by uniknąć mandatu, ale co najważniejsze by nie spowodować wypadku.

Komentarze

komentarzy