Nabór wniosków o nagrody sportowe | Miasto Ząbki

Mieszkańcy Ząbek, którzy odnoszą sukcesy mogą otrzymać nagrodę pieniężną. Nagrodę może otrzymać każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek, który osiągnął znaczący wynik sportowy.

Za jakie osiągnięcia przyznana może zostać nagroda?

Nagrody przyznawane są co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży , Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej . Ważne jest jednak, aby osiągnięty wynik sportowy dotyczył dyscypliny olimpijskich. Wysokość nagrody zależy w głównej mierze od rangi zawodów, w których zawodnik brał udział oraz od zajętej pozycji. Najniższa możliwa nagroda to 800 zł, która przysługuje zawodnikowi za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski. Jeżeli jednak zawodnik na wymienionych wcześniej zawodach uzyska miejsce medalowe może otrzymać nagrodę w maksymalnej wysokości 6000 zł.

Wysokość nagród dla zawodnika, który:

zakwalifikował się do udziału:

w Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) ? 3.000,00 zł,

w mistrzostwach świata (MŚ) ? 1.800,00 zł,

w mistrzostwach Europy (ME) ? 1.400,00 zł;

w mistrzostwach Polski (MP) ? 800,00 zł,

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) ?800,00 zł.

zajął miejsce medalowe

na Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) ? 6.000,00 zł,

na mistrzostwach świata (MŚ) ? 4.100,00 zł,

na mistrzostwach Europy (ME) ? 3.000,00 zł,

na mistrzostwach Polski (MP) ? 1.800,00 zł,

na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) ? 1.200,00 zł.

Zawodnik w roku kalendarzowym może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Co trzeba zrobić aby otrzymać nagrodę?

Pierwszym krokiem jest oczywiście osiągnięcie wyniku sportowego, który umożliwia uzyskanie nagrody. Następnie do 31 stycznia należy złożyć wniosek o nagrodę. Ważne jest, aby wskazany we wniosku sukces sportowy miał miejsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Do formularza należy załączyć oświadczenia, komunikat z zawodów, w których brało się udział oraz dokument poświadczający bycie mieszkańcem Ząbek – np. kopię deklaracji PIT czy zaświadczenia o zameldowaniu. Następnie komisja, złożona z przedstawicieli powołanych przez Burmistrza, Radę Miasta oraz organizacje pozarządowe sprawdzi złożone wnioski i do 30 kwietnia przedstawia Burmistrzowi listę osób oraz wysokość przyznanych nagród, które wynikają z uchwały. Nagrody zostaną wypłacone zawodnikom do 30 czerwca.

Kto może złożyć wniosek o nagrodę?

Lista osób i instytucji, które mogą wnioskować o nagrody jest długa. Może być to sam zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub sportowy, związek sportowy, radni miasta czy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Jednak do złożenia wniosku, bez względu kto będzie go składał, potrzebna jest zgoda zawodnika – związane jest to z kwestią przetwarzania danych osobowych.

Najważniejsze informacje

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta do 31 stycznia 2019r..

Nagrodę otrzymać może każdy mieszkaniec Ząbek, który co najmniej zakwalifikował się do zawodów sportowych takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie.

Załączniki:

Uchwała Nr XLIV/406/2017 Rady Miasta Ząbki z 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt na adres: promocja@zabki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.