Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki

Zarządzenie 0050.005.2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pod nazwą ?Prowadzenie  placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będącej mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym?

– zarządzenie 0050.006.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pod nazwą ?Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki”.

– zarządzenie 0050.007.2020 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Marki na mieszkanie chronione.

Dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych miasta Marki.

http://bip.marki.pl/pl/bip/brm_prawo/2020/zarzadzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.