Nabór wniosków o stypendium sportowe na 2020 rok | Miasto Zielonka

Burmistrz Miasta Zielonka informuje, iż na podstawie Uchwały Nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych, ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody lub stypendium sportowego na rok 2020. Wnioski można składać do dnia 20 grudnia 2019r.

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium sportowe może otrzymać mieszkaniec Zielonki, trenujący w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub w klubie sportowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium  powinna spełnić również warunek uzyskania w ciągu ostatniego roku jednego z następujących wyników sportowych:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
2) udział w Mistrzostwach Świata,
3) udział w Mistrzostwach Europy,
4) zajęcie miejsca 1 ? 3 w Mistrzostwach Polski, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik:

– trenujący dyscyplinę, w której działa Polski Związek Sportowy,
– który nie otrzymuje stypendium sportowego z innego źródła
– który nie pobiera wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

Warunki otrzymania nagrody

Nagroda sportowa może zostać przyznana zawodnikowi, który:

a) jest mieszkańcem Zielonki i trenuje w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub klubie sportowym, lub:
b) nie jest mieszkańcem Zielonki, a trenuje w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub w klubie sportowym, mającym siedzibę na terenie Zielonki.

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który uzyskał wysokie wyniki sportowe, jednak nie spełnia kryteriów kwalifikujących go do otrzymania stypendium sportowego.

________________________________________
Przyznanie stypendium sportowego uzależnione będzie od spełnienia przez wnioskodawcę warunków i kryteriów określonych w Uchwale Nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendiów, zawartym w powyższej uchwale.

W 2020 roku stypendia sportowe będą wypłacane w dwóch transzach:

– pierwsza transza w terminie do dnia 20 marca 2020 r.,
– druga transza w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r.

Nagrody sportowe będą przyznawane jednorazowo i zostaną wypłacone w terminie do 20 marca 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, pok. 101, 05-220 Zielonka. Informację o każdej przyznanej nagrodzie i stypendium sportowym, podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia się o tym fakcie podmiot wnioskujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.