Nadrabiamy stracony czas

O tym co ważne i trudne oraz o działaniach, jakie udało się zrealizować przez pierwsze dwa lata trwającej kadencji oraz planach na najbliższe dwa lata rozmawiamy ze Zbigniewem Piotrowskim, burmistrzem Radzymina.

– Jest Pan burmistrzem Radzymina drugą kadencję z rzędu. Czym różni się ta kadencja od poprzedniej?
– Każda kadencja to nowi ludzie. Dlatego każda kadencja to nowe spojrzenie tych, którzy weszli do rady po raz pierwszy lub wrócili po jakiejś przerwie. Spojrzenie to weryfikuje rzeczywistość, która pokazuje co jest możliwe do zrealizowania. Radzymin ciągle nadrabia stracony czas. Kolejne miliony złotych trzeba zakopać pod ziemią. Mimo tego, że w ciągu tych 6 lat sprawowania Urzędu Burmistrza budżet naszej Gminy został potrojony, to nie znaczy, że wszystkie zaległości zostały nadrobione. Radzymin to największa obszarowo gmina w Powiecie Wołomińskim (136 km2). Proszę to przeliczyć na kilometry dróg, wodociągów, kanalizacji czy oświetlenia ulicznego.
– Na co głównie ukierunkowana jest obecna kadencja?
– Naszym priorytetowym zadaniem na tą kadencję jest uporządkowanie planów przestrzennego zagospodarowania. Chcemy naprawić nierozsądną konstrukcję tego dokumentu z 1989 roku. Plan ten lokuje kluczowe dla Radzymina firmy: Tago Soraya czy Coca Colę w nielogicznych lokalizacjach ? a przy obwodnicy chodzą bociany. Chcemy, aby duża działalność gospodarcza ulokowana była wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Do Radzymina puka wielu nowych inwestorów, którzy chcą w naszej gminie lokować swoje firmy. Również jesteśmy w sferze zainteresowań firm budowlanych, które budują w Radzyminie duże osiedla mieszkaniowe wielorodzinne, jak i jednorodzinne. Niebawem liczba mieszkańców Radzymina podwoi się.
– Nowi mieszkańcy to również nowe potrzeby z zakresu oświaty, służby zdrowia, dróg i usług. Jak sobie radzicie z tym zjawiskiem?
– I tu znowu dochodzimy do ciągów komunikacyjnych. W związku z rozwojem Gminy powstały zupełnie nowe ulice: Słowackiego i Reymonta. Zmodernizowaliśmy ulicę Głowackiego, a dzięki bardzo dobrej współpracy ze Starostą i Marszałkiem, przebudowane zostało główne skrzyżowanie w Radzyminie ? powstało rondo Generała Hallera. To rozwiązanie poprawiło estetykę w centrum miasta a przede wszystkim usprawniło ruch komunikacyjny. Dzięki tej dobrej współpracy modernizujemy Aleję Jana Pawła II ? w tym roku od centrum do ul. Polnej, w przyszłym od Polnej do ul. Sikorskiego.
Jest duża presja starych i nowych mieszkańców na porządek w gminie. Gmina Radzymin prowadzi akcję segregacji odpadów ?u źródła?. Zwracamy dużą uwagę na wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży. Liczę, że uporządkowanie prawa, czyli połączenie opłat za podatki i za wywóz nieczystości, spowoduje unormowanie tej sytuacji.
– Skoro jest mowa o podatkach – proszę powiedzieć na jakim poziomie jest ten podatek u Państwa ściągany?
– Radzyminiacy nie uchylają się od płacenia podatków. Wpływają one do Gminy na poziomie 90%. Pozostałe 10% są to różnego rodzaju sytuacje losowe…
– Był Pan pierwszym, a przez dłuższy czas jedynym burmistrzem, który zgodził się uczestniczyć w akcji ?Masz głos, masz wybór?. Czy prawdą jest, że zrezygnował Pan z dalszego uczestnictwa w niej?
– Faktycznie byłem jedynym burmistrzem z naszego powiatu, który zgodził się uczestniczyć w debacie zorganizowanej przez Fundację Batorego. Kilka dni temu odbyła się debata publiczna podsumowująca zobowiązania burmistrza. Debata ta zamknęła cykl publicznych spotkań w zaproponowanym przez organizatorów formacie.
– Jak w takim razie będzie Pan prowadził teraz dialog społeczny?
– Bardzo podobnie jak do tej pory, gdyż burmistrz od dnia ślubowania uczestniczy we wszystkich spotkaniach i wydarzeniach zarówno z udziałem dzieci jak i dorosłych. Dziesiątki osób odwiedza burmistrza każdego dnia nie tylko w godzinach przyjęć.
– Którą ze zrealizowanych inwestycji uważa Pan za najważniejszą w pierwszej połowie tej kadencji?
– Myślę, że jest to uruchomienie czerwonego autobusu Warszawa ? Gmina Radzymin. Stało się to możliwe dzięki dobrej współpracy z dyrektorem Rutą, Burmistrzem i Radą Marek, Radą Warszawy i Radą Radzymina, która zarezerwowała środki finansowe na ten cel. Uważam, że było to najtrudniejsze do zrealizowania przedsięwzięcie.
– Na jakie konkretnie inwestycje samorząd Radzymina stawia nacisk na najbliższe dwa lata?
– Priorytetem staje się budowa nowego Gimnazjum przy SP Nr 1 wraz z salą gimnastyczną oraz budowa obiektów sportowych przy szkołach z terenu Gminy Radzymin. Ważna jest też komunikacja wewnątrz gminy, którą bardzo chcemy uporządkować.
Korzystając z okazji chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom Radzymina i całego Powiatu Wołomińskiego najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Rozmawiała Teresa Urbanowska