Nasza mała biedna ojczyzna

Pretekstem do
sporządzenia tego nudnego, bo składającego prawie wyłącznie z liczb,
tekstu była informacja o powołaniu Powiatowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych. Pomysł stworzenia Funduszu mającego umożliwiać
zaciąganie kredytów bankowych przez małych i średnich
przedsiębiorców wydaje się być cenną inicjatywą. Szkopuł
jednak w tym, że gminy, starostwo i kilka instytucji finansowych
zadeklarowało dotychczas zaledwie 494 tysiące złotych. Być może, że
uda się jeszcze zgromadzić dodatkowe 200 tysięcy. Ale cóż to
jest? Czy ten fundusz będzie zdolny poręczyć kredyt dla stworzenia
chociażby jednego zakładu średniej wielkości, czyli zatrudniającego
do 50 pracowników? Mam wątpliwości. Bez napływu środków
zewnętrznych nie będzie nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego.

Oto kilka danych
statystycznych przybliżających powiat wołomiński.

I. Dochody gmin w
przeliczeniu na jednego mieszkańca w tysiącach złotych, uporządkowane
od najbogatszej gminy do najbiedniejszej. Zielonka – 1,79; Marki –
1,75; Dąbrówka – 1,46; Ząbki – 1,40; Radzymin – 1,28; Wołomin
i Jadów (!) – 1,24; Klembów – 1,22; Kobyłka – 1,20;
Strachówka – 1,09; Tłuszcz – 1,07 i Poświętne – 1,02.

II. Ludność
poszczególnych gmin w tysiącach: Wołomin – 48,0; Marki – 19,4;
Ząbki – 19,2; Tłuszcz – 18,3; Radzymin – 17,8; Kobyłka – 16,3;
Zielonka – 16,1; Klembów – 8,2; Jadów – 8,0; Dąbrówka
– 6,7; Poświętne – 5,9 i Strachówka – 3,4.

III. Łączna
powierzchnia poszczególnych gmin w tysiącach hektarów:
Radzymin – 13,1; Jadów – 11,7; Dąbrówka – 10,9;
Strachówka – 10,8; Poświętne – 10,6; Tłuszcz – 10,2; Klembów
– 8,5; Zielonka – 8,0; Wołomin – 5,9; Marki – 2,6; Kobyłka – 2,0;
Ząbki – 1,1.

IV. Powierzchnia
gruntów rolnych w poszczególnych gminach w tysiącach
hektarów: Radzymin – 8,0; Poświętne – 7,9; Dąbrówka –
7,8; Jadów – 7,3; Tłuszcz – 7,2; Klembów – 5,8;
Strachówka – 5,7; Wołomin – 3,8; Kobyłka – 0,9; Marki – 0,8;
Zielonka – 0,4; Ząbki – 0,3.

V. Powierzchnia lasów
w poszczególnych gminach w tysiącach hektarów: Zielonka
– 6,9; Strachówka – 4,3; Jadów – 3,2; Radzymin – 3,0;
Dąbrówka – 2,2; Poświętne – 2,0; Klembów i Tłuszcz –
1,5; Marki – 0,9; Wołomin – 0,5; Kobyłka – 0,4; Ząbki – 0,3.

Kolejnym interesującym
zestawieniem są drogi tzw. powiatowe, czyli podległe Zarządowi Dróg
Powiatowych w Wołominie. Łączna ich długość wynosi 427 km i 380
metrów. Jak to wygląda w poszczególnych gminach:
Dąbrówka – 49,078 km, w tym 8,270 km to drogi gruntowe; Jadów
– 63,098 km, w tym 30,088 km to drogi gruntowe; Klembów – 28,8
km w tym drogi gruntowe 2,1 km; Kobyłka – 13,143 km, w całości
utwardzone; Marki – 1,9 km, w całości utwardzone; Poświętne – 44,37
km, w tym 10,7 km to drogi gruntowe; Radzymin – 74,6 km, w tym dróg
gruntowych 11,4 km; Strachówka – 50,019 km, w tym 23,089 dróg
gruntowych; Tłuszcz – 45,272 km, w tym 12,078 km dróg
gruntowych; Ząbki – 9,050 km, w całości utwardzone; Zielonka – 4,05
km, w całości utwardzone; Wołomin – 44,0 km, w tym 5,8 km to drogi
gruntowe.

Na drogach powiatowych
są jeszcze i mosty. Doliczono się do trzydziestu.

Po bliższym zapoznaniu
się z tymi danymi trudno oczekiwać cudu gospodarczego w powiecie
wołomińskim. Jesteśmy społecznością ubogą z ogromnymi zaniedbaniami w
infrastrukturze. Brakuje nam pieniędzy na rozwój ale i dobrych
pomysłów jak je pozyskać.