Bo w naszym przedszkolu jest dobrze

DDC_0632-1_ok

Do dziś pokutuje w Polsce przekonanie, że przedszkole stanowi rodzaj „przechowalni”, w której dzieci mają zapewnioną opiekę i wyżywienie.  O tym, jak bardzo krzywdząca jest ta opinia oraz o tym, co przedszkole może zaoferować najmłodszym i ich rodzicom z Jolantą Salak – dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w Ząbkach rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Od ilu lat pracuje Pani w zawodzie?
– Od zawsze chciałam być nauczycielem, od dziecka lubiłam organizować zabawy dla swoich rówieśników. Stąd decyzja o podjęciu po szkole podstawowej nauki w Studium Wychowania Przedszkolnego, następnie studia pedagogiczne na kierunku edukacja początkowa, a później studia podyplomowe z zakresu reedukacji i gimnastyki korekcyjnej oraz zarządzania placówkami oświatowymi. W sumie w zawodzie jestem od 33 lat, z krótkimi przerwami na urlopy macierzyńskie.
– Kiedy – w jakim wieku dziecko powinno zacząć chodzić do przedszkola ? I co  daje dzieciom przedszkole?
– Moim zdaniem optymalnym wiekiem w którym dziecko powinno rozpocząć naukę w przedszkolu to 2,5 – 3 lata. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, gdzie nadal przeważają rodziny z jednym dzieckiem, przedszkole zapewnia przede wszystkim kontakty z rówieśnikami, dzieci mogą się uspołeczniać i rozwijać emocjonalnie. Uczą się wygrywać, przegrywać, pokonywać trudności. Dziecko, które do nas trafia, jest obejmowane całościowym wsparciem i opieką.  Zatrudniamy nie tylko specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego, ale również psychologa, logopedów, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutę. Dziecko ma możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach z grupą oraz w zajęciach rozwijających i korekcyjnych. Szereg zajęć odbywa się w ramach prowadzonych przez naszą placówkę kilku innowacji pedagogicznych.
– Co Pani zdaniem oznacza dość często pojawiające się określenie  „dobre przedszkole”?
– Według mnie, najlepszym jest takie przedszkole w którym dziecko jest bezpieczne, gdzie są przestrzegane jego prawa, w którym uczy się i bawi w atmosferze akceptacji i zrozumienia jego indywidualnych potrzeb. Gdzie będą rozwijane jego zainteresowania i uzdolnienia, ale też redukowane deficyty, a wszystko to będzie realizowane w ramach dobrej współpracy  rodzicami .
– Czym wyróżnia się Państwa przedszkole na tle pozostałych placówek w Ząbkach?
– Wyróżnia nas to, że jesteśmy bardzo dużym przedszkolem, w którym edukacją i wychowaniem objętych jest 400 dzieci. Stawiamy na jakość kształcenia i wychowania. Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do różnych potrzeb przedszkolaków. Mamy doskonałe warunki lokalowe i wyposażenie, co powoduje, że zgłasza się do nas dużo dzieci z deficytami rozwojowymi, a my jesteśmy w stanie zaspokoić ich potrzeby. Ale także mamy szereg zajęć rozwijających uzdolnienia naszych przedszkolaków. Obecnie zatrudniamy 49 nauczycieli i cały czas poszerzamy ofertę placówki. Mnóstwo działań podejmujemy wspólnie z przedszkolami publicznymi prowadzonymi przez miasto Ząbki oraz innymi instytucjami na terenie miasta, przez co ubogacamy nasz pakiet edukacyjno – wychowawczy. Chciałabym też podkreślić fantastyczną współpracę z rodzicami. Rodzice bardzo angażują się w życie przedszkola, aktywnie uczestnicząc we wszystkich przedsięwzięciach. Między innymi dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas cyklu zajęć dla dzieci „Rodzic w roli eksperta”, ale także poszerzają kompetencje wychowawcze  podczas szkoleń i warsztatów prowadzonych przez naszych specjalistów w ramach „Akademii ze  Skrzata”.
– Jakimi cechami powinien legitymować się kompetentny nauczyciel wychowania przedszkolnego?
– Przede wszystkim powinien być fachowcem w swojej dziedzinie, ale musi też być empatyczny, kreatywny. Ze względu na to, że świat zmienia się bardzo szybko i zmieniają się też potrzeby dzieci, koniecznością jest stałe podnoszenie kwalifikacji. Szalenie ważna jest komunikatywność i umiejętność nawiązywania relacji. Nauczyciel musi być zaangażowany, identyfikujący się z placówką w której pracuje. Myślę, że powinien być również odważnym człowiekiem, w naszym zawodzie trzeba umieć stawić czoło różnym problemom i rozwiązywać je, a nie zamiatać pod dywan. Nauczyciel wychowania przedszkolnego musi umieć współpracować w zespole.  Jest to szczególnie istotne w tak dużej placówce jak „Skrzat”, w której wiele uczymy się od siebie wzajemnie.   Z takimi właśnie ludźmi mam szczęście pracować od 23 lat. To fantastyczny zespół składający się zarówno z nauczycieli, jak i personelu pomocniczego.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.