Nie bądź obojętny przyłącz się

Od 2006 r. Zielonkowskie Forum Samorządowe, jako Lokalna Organizacja Grantodawcza realizuje program Działaj Lokalnie na terenie powiatu wołomińskiego.

Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Poprzez przyznawanie dotacji w otwartych konkursach grantowych udzielamy wsparcia finansowego na projekty kulturalno-edukacyjne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, promujące turystykę i przedsiębiorczość.

W ramach Programu ?Działaj Lokalnie?, dofinansowaliśmy 41 projektów. Ich wartość wyniosła około 400 000 zł. Dzięki temu wsparciu powstały place zabaw w Słupnie i w Sierakowie, działało letnie kino w Radzyminie, odbywały się spektakle teatralne przygotowane przez dzieci i młodzież w Zielonce, Wołominie Radzyminie; powstały albumy dokumentujące dziedzictwo kulturowe Marek, Chrzęsne, Tłuszcza, Zabrańca; odbyło się kilkanaście imprez sportowo-rekreacyjnych. Istotnym elementem programu Działaj Lokalnie jest zainteresowanie nim oraz zaangażowanie do współdziałania instytucji biznesowych działających lokalnie, które mogą program wesprzeć finansowo. W naszym kraju coraz bardziej istotną rolę w działaniach marketingowych firm odgrywa ich społeczne zaangażowanie. Duże firmy tworzą fundacje, programy grantowe i stypendialne, programy proekologiczne itd. Małym przedsiębiorstwom trudniej budować swój wizerunek, jako firmy społecznie zaangażowanej. Taką szanse daje im włączenie się do programu Działaj Lokalnie. Wspierając program można przedstawić firmę, jako instytucję zaangażowaną w rozwój lokalny, interesującą się problemami mieszkańców, czyli klientów firmy i jej pracowników. Pozwala to na zmianę na lepsze otoczenia, w którym żyją pracownicy firmy ich dzieci i rodziny a przez to wzmacniać ich więzi z firmą. Program daje szanse pochwalenia się działalnością filantropijną, która jest nakierowana na zaspokajanie potrzeb lokalnych i przynosi trwałe rezultaty.

Biznes kieruje się swoimi regułami. W zamian za wsparcie programu proponujemy promocję firmy/instytucji w następującej formie: ?Logo sponsora umieszczone na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych oraz podczas imprez i spotkań organizowanych przez LOG, jak również przez poszczególnych grantobiorców realizujących projekty w ramach ?Działaj Lokalnie?; ?Umieszczenie logo sponsora na wszelkich wydawnictwach i publikacjach, towarzyszących realizacji poszczególnych projektów; ?Zawarcie informacji o sponsorze na stronie internetowej LOG: www.forumzielonka.org.pl oraz stronach naszych grantobiorców; ?Udział w komisyjnym przyznawaniu dotacji.