Nie możemy czekać, aż wygramy w totolotka

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,

– Wiemy, że wiele samorządów wycofuje się z inwestycji w związku z planowanymi spadkami wpływów z tych podatków. Kobyłka jednak przygotowuje się do realizacji największej inwestycji drogowej w historii Miasta – w postaci budowy ulicy Kordeckiego sygnalizuje Edyta Zbiec, burmistrz Kobyłki w odpowiedzi na jedno z naszych pytań.

– Czy Gmina, zarządzana przez Panią oszacowała już ubytki z wpływów PIT i CIT oraz z powodu spadku dochodów z podatków  lokalnych w wyniku bankructw i ewentualnych zwolnień i odroczeń udzielanych przez samorząd przedsiębiorcom, na chwilę obecną i w perspektywie dalszego zamrożenia gospodarki?

– Nie znamy jeszcze skutków pandemii w postaci zmniejszenia kwot z wpływów z podatków PIT i CIT. Szacujemy, że będziemy je znali w maju/czerwcu. Wiemy jednak, że wiele samorządów wycofuje się z inwestycji w związku z planowanymi spadkami wpływów z tych podatków. Kobyłka jednak przygotowuje się do realizacji największej inwestycji drogowej w historii Miasta – w postaci budowy ulicy Kordeckiego.

Natomiast jeśli chodzi o podatki lokalne ? już teraz wpływają do nas wnioski o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty bądź ewentualne umorzenie. Większej liczby spodziewamy się po 15 maja (termin płatności II raty). Jeśli zrealizuje się nasz czarny scenariusz, to spodziewamy się zmniejszenia wpływów o ok. 30 tys. miesięcznie ? czyli o ok. 360 tys. rocznie. To dla Kobyłki bardzo duża kwota. Ale jestem gotowa wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty prawne w celu złagodzenia konsekwencji finansowych epidemii dla mieszkańców. Chcę im pomóc w sposób, który leży w zakresie możliwości burmistrza. Każdą taką sprawę – odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązań podatkowych (podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego) lub umorzenia zaległości podatkowych – będę rozpatrywać indywidualnie na podstawie przedstawionych dokumentów. Ponieważ dostajemy już pierwsze wnioski, a zapowiada się, że będzie ich wiele, w Urzędzie powstał zespół urzędników, którzy zajmują się analizą każdego wniosku. Pomoc będzie udzielania indywidualnie ? bo nie wszystkie firmy w obecnej sytuacji tracą; są branże, w których sytuacja finansowa się nie zmieniła. Indywidualnemu rozpatrzeniu będzie podlegała również kwestia ulg w zobowiązaniach podatkowych, o których mowa wyżej, od osób fizycznych, które straciły pracę.

Dodatkowym obciążeniem dla miasta jest kwestia zwiększonej ilości śmieci ? jest to związane z obecną sytuacją, gdy większość mieszkańców jest w domu, więcej gotuje, sprząta i robi porządki w ogródkach, garażach i piwnicach. Dwukrotnie wzrosła w ostatnim czasie ilość odpadów bio i papieru, odnotowaliśmy również wzrost tonażu zmieszanych odpadów komunalnych. W ciągu zaledwie trzech dni odebrano ponad 61 ton odpadów ulegających biodegradacji, czego konsekwencją była konieczność zawarcia aneksu do umowy na odbiór odpadów komunalnych. Sam koszt odbioru jedynie odpadów bio zwiększył się o ponad 130 tys. zł.

Czy wiadomo już jakie cięcia, w związku z tą sytuacją, będziecie Państwo musieli wprowadzić w bieżącym budżecie i w WPF?

– Najpierw musimy wiedzieć dokładnie, o ile zmniejszone mamy wpływy do budżetu. Na tym etapie nie chcę jeszcze mówić o konkretnych rozwiązaniach. Natomiast już teraz podjęliśmy pewne działania i oszczędności. Nie wiemy przecież, jak długo ta sytuacja potrwa, więc trzeba było już podjąć pewne decyzje – nie będzie w tym roku Dni Kobyłki ani żadnych imprez. Zrezygnowaliśmy z planowanego koncertu ?Karolowe pieśni? z udziałem Moniki Kuszyńskiej. Odwołujemy bieżące spektakle, festiwale i wydarzenia, rezygnujemy z zamawiania gadżetów promocyjnych i różnych zakupów w Urzędzie, rozważamy rezygnację z wielu wydatków, które wcześniej były planowane. Chcemy te zaoszczędzone środki przeznaczyć na pomoc dla przedsiębiorców i osób fizycznych, które straciły pracę.

Jeśli rząd mógłby spełnić jedno Pani życzenie, dotyczące zmian w prawie/tarczy kryzysowej, jakie by ono było?

– Moje marzenia to zwiększenie udziału procentowego dla gminy z tytułu wpływów z PIT i CIT oraz zwiększenie subwencji oświatowej do faktycznej wysokości wydatków ponoszonych na oświatę. Ułatwiłoby nam to codzienne funkcjonowanie, pozwoliło na swobodę w inwestycjach. Na przykład: od początku kadencji w Kobyłce nosiłam się z planami budowy szkoły i domu komunalnego. W tej chwili, w ciągu kilku dni planujemy zlecenie przygotowania koncepcji projektowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, które będą stanowiły bazę do ogłoszenia przetargów na zaprojektowanie i budowę szkoły przy ul. Dworkowej oraz budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Kordeckiego/Prusa w Kobyłce. A o pieniądze na budowę chciałabym zwrócić się za pośrednictwem wojewody mazowieckiego do premiera, z prośbą, by wyasygnował środki. W Kobyłce jest wielka potrzeba tych inwestycji, nie możemy czekać, aż wygramy w totolotka.

Choć czasem takie finansowe ?wygrane? się zdarzają ? ostatnio zdobyliśmy rekordową kwotę dofinansowania w wysokości prawie 10 milionów złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. W historii Kobyłki dotąd nie było pozyskanej tak wysokiej kwoty na budowę drogi. Natomiast martwimy się, jak w obecnej sytuacji będzie wyglądało wykonanie inwestycji, czy nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem wykonawcy. A przecież musimy skończyć budowę ulicy Kordeckiego do końca roku.

A wracając do jednego życzenia ? to przede wszystkim skompensowanie potencjalnego zmniejszenia dochodów gminy związanych z epidemią. Nie poprzestałam na cichych marzeniach i wystosowałam pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o przygotowanie i uruchomienie programów pomocowych, które pomogą jednostkom samorządu terytorialnego wspierać swoich Mieszkańców w szerszym zakresie, niż przewidują obecne regulacje prawne. Myślę tu na przykład o możliwości zrekompensowania przez władze centralne kosztów, wynikających z ewentualnego umarzania zaległości podatkowych i opłat lokalnych wszystkich osób, które znalazły się w trudnej sytuacji.

W jaki sposób, zarządzana przez Panią Gmina, poradziła sobie z systemem opieki zdrowotnej w tym z POZ oraz ze zdalną edukacją? 

– Uważam, że bardzo dobrze. Mam doświadczonych i profesjonalnych dyrektorów w szkołach i w przychodni, którzy w odpowiedni sposób zarządzili tymi procesami.

A trzeba pamiętać, że mieliśmy dość gwałtowne wprowadzenie zmian. W przypadku zdalnego nauczania początki były bardzo trudne. Zazwyczaj potrzebny jest czas na wprowadzenie odpowiednich procedur i zapanowanie nad całością ? tutaj tego czasu nie było. W normalnym trybie potrzeba szkolenia z narzędzi Office 365, a zwłaszcza Microsoft Teams, a realizowaliśmy to w formie webinarium, prezentacji czy filmików pokazowych. Ten problem dotyczy w podobnym stopniu nauczycieli, uczniów i jak i wielu rodziców. Do kontaktów z rodzicami i uczniami wykorzystuje się Microsoft 365, ale również e-maile, Padlet, Skype, Zoom, e-dziennik, Messenger, a nawet popularny wśród nastolatków Discord ? wszystko po to, żeby znaleźć kompromis pomiędzy koniecznością przekazania treści, a możliwościami technicznymi ucznia. Jak to powiedział dyrektor Tomasz Szturo: jest to nauka poprzez rozpoznanie w tzw. boju.

Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to dostosowaliśmy organizację pracy Przychodni do nowych warunków. Przeszliśmy na system teleporad z zastrzeżeniem, że pacjent, co do którego występują wątpliwości diagnostyczne jest zapraszany do przychodni. Porada odbywa się w izolatce, a lekarz i pielęgniarka są ubrani w środki ochrony indywidualnej. Wchodzący pacjent ma nakładaną maseczkę i dezynfekuje ręce.  Izolatka jest dezynfekowana po każdym pacjencie.  Dokładamy wszelkich starań, by zabezpieczyć przed zakażeniem pacjenta i personel. Sytuacja jest dynamiczna i ulega zmianom, np. wstrzymane dotychczas szczepienia ochronne od 20 kwietnia zostały już przywrócone. Po pierwszej przedświątecznej fali wzmożonego naporu pacjentów, którzy chcieli zaopatrzyć się w leki, nastąpił etap stabilizacji. Obecnie lekarze są dostępni na bieżąco. Niestety nadal ograniczamy dostęp do porad stomatologicznych z uwagi na duże ryzyko epidemiczne. Powoli będziemy przywracać dostęp do porad specjalistycznych, które obecnie mają charakter głównie teleporad.

– Co obecnie jest dla Kobyłki największym problemem w tych sektorach?

– Zagrożeniem dla skuteczności i jakości nauczania na odległość jest słaba jakość łączy internetowych i rodzaj posiadanego sprzętu komputerowego. Często komputer muszą zastąpić smartfony. Nauczanie na odległość  w przypadku zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych jest obarczone znacznie większą trudnością niż wcześniej. Szkoły borykają się także z problemami w przypadku lekcji online. Po przeprowadzonej ankiecie wśród rodziców jednej ze szkół wynika, że tylko niecałe 40% rodziców chce takich lekcji. Wynika to przede wszystkim z dostępności komputera o danej godzinie oraz chęci kontroli nad pracą dziecka. Rodzice w większości chcą, aby lekcje odbywały się tak jak dotychczas, czyli w trybie odroczonym. I jeszcze kolejna ważna sprawa – pozostawanie w domu może spotęgować problemy w rodzinach z tzw. Niebieska Kartą.

Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną – na wstępnym etapie mieliśmy trudności w zakupie środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych. Obecnie pojawił się problem kilkuset procentowych podwyżek cen masek, rękawiczek, fartuchów jednorazowych i środków dezynfekcyjnych, co generuje nieplanowane  koszty. Przeciążenia centrali telefonicznej, które utrudniały pracę i zrywały połączenia,  też mamy już za sobą, bo uruchomiliśmy nowy numer w technologii VOIP, który umożliwia połączenia dla 100 osób jednocześnie oraz wprowadza funkcję kolejkowania, informującą o ilości osób oczekujących na połączenie.

Poddajemy się różnego rodzaju ograniczeniom wprowadzonym na mocy nowych decyzji i rozporządzeń. Swoje propozycje, głównie na forach społecznościowych, również lokalnych, zgłaszają mieszkańcy, takie choćby jak znakowanie domów/miejsc w których przebywają osoby objęte kwarantanną. Co, jako lider lokalnego samorząd, Pani o tym myśli?

– Opinie Mieszkańców są dla mnie ważne, uważnie się w nie wsłuchuję, staram się regularnie czytać lokalne grupy i odpowiadać na pytania. Staram się również, w miarę możliwości spełniać oczekiwania, chociaż mam świadomość realiów, z jakimi się mierzy Urząd. Wiele naszych działań jest inspirowanych przez moje rozmowy z ludźmi ? nie zamykam się w Urzędzie, jak pewnie niektórzy myślą. Rozmawiam z mieszkańcami przez telefon, odpisuję na wiadomości, odbywam videokonferencje. Nasze zgłoszenie się do programu Maseczki dla Polski było zainicjowane już wiele tygodni temu przez jedną z mieszkanek, która nas o takim programie poinformowała. Dezynfekcję chodników i miejskiej infrastruktury, którą zrobiliśmy chyba jako pierwsi w kraju, zaplanowaliśmy po tym, gdy mieszkańcy skarżyli się na pył osiadający na chodnikach. Zamknęliśmy place zabaw, też jako jedni z pierwszych, jeszcze zanim wyszły oficjalne zalecenia ? bo jedna z mieszkanek poinformowała o grupach ludzi zbierających się tam wieczorami. Regularnie piszę pisma do naszych lokalnych sklepów, bo w czasie rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami dowiaduję się o problemach, jakie mają niektóre placówki.

Propozycja znakowania domów/miejsc, w których przebywają osoby objęte kwarantanną jest dla mnie nie do przyjęcia, jako że może powodować ostracyzm społeczny i pewnego rodzaju dyskryminację. Czytamy zresztą o takich zjawiskach w prasie i w Internecie ? po początkowym uznaniu dla pracy lekarzy i pielęgniarek zaczęły się w niektórych miejscowościach nieprzyjemne działania względem środowiska medycznego, będące oczywiście wyrazem strachu. Nie chciałabym takich zachowań u nas w Kobyłce.

Z jakim apelem samorządy powinny się zwrócić do mieszkańców?

– Tu chyba nie powiem nic odkrywczego. Zostańcie w domu, jeśli możecie. Pilnujcie dzieci, żeby się nie spotykały z koleżankami i kolegami, wy również nie spotykajcie się ze znajomymi. Róbcie rozsądne zakupy ? nie chodźcie do sklepu po jedną marchewkę i dwie bułki. Dbajcie o higienę, myjcie i dezynfekujcie ręce, pamiętajcie o zasłanianiu twarzy. Wzmacniajcie odporność, odżywiajcie się zdrowo i pamiętajcie o codziennej dawce ruchu ? w takiej formie, jaka jest obecnie możliwa. Ale przede wszystkim ? nie panikujcie i nie popadajcie w histerię, bo strach jest złym doradcą. Postępujcie po prostu rozsądnie i ostrożnie.

Obserwujcie sąsiadów, czy nie potrzebują pomocy ? zwłaszcza starszych ludzi. Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej pomoże seniorom ? ale czasami może nie wiedzieć, że ktoś konkretny potrzebuje pomocy. W tej szczególnej, trudnej sytuacji musimy być bardziej uważni, skupieni, zwracać uwagę również na ludzi obok.

– Czym, w pozytywnym aspekcie, zaskoczyli Panią mieszkańcy Kobyłki?  

– Ludzie w Kobyłce są bardzo zdyscyplinowani ? po początkowych problemach z młodzieżą na placach zabaw i niektórymi dorosłymi, którzy nie przestrzegali zaleceń mogę powiedzieć, że mamy odpowiedzialnych mieszkańców. Wiele osób deklaruje pomoc, wspiera Urząd i mnie, proponuje konkretne działania, za co oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni. Moi urzędnicy sami, z własnej nieprzymuszonej woli, robiąc zakupy z prywatnych pieniędzy, szyją maseczki dla mieszkańców. Do tej pory uszyli ich ponad 300 i tyle rozdaliśmy. Mam świadomość, że to kropla w morzu, ale do Urzędu po maseczki zgłaszają się ci najbardziej potrzebujący. Niesamowici są nasi kobyłkowscy harcerze, którzy szyją maseczki dla personelu medycznego, a także nasze szkoły, które na drukarkach 3D drukują przyłbice dla szpitala w Wołominie. Nasze Stowarzyszenie Qźnia uruchomiło telefoniczne wsparcie terapeutyczno ? psychologiczne – jeśli potrzebują Państwo wsparcia, rozmowy proszę się skontaktować pod nr tel 601 157 337. To są bardzo cenne inicjatywy, wypływające z ludzkiej wrażliwości i potrzeby pomocy innym ? mnie to bardzo pozytywnie nakręca za każdym razem, kiedy słyszę o takich działaniach.

Jednocześnie przypominam mieszkańcom, że jeśli są starsi lub samotni i potrzebują zrobić podstawowe zakupy spożywcze lub kupić leki ? mogą zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS ma do dyspozycji naszą miejską taksówkę i wsparcie kobyłkowskich harcerzy. Miejska taksówka jest nadal dostępna dla osób, które mają zaplanowane wcześniej ważne wizyty lekarskie i nie można ich odwołać. I kolejna rzecz – jeśli z powodu kwarantanny macie problem z wyprowadzeniem psa na spacer ? zadzwońcie, zorganizujemy pomoc.

Zapewniamy także bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną dla mieszkańców, właśnie Urząd Miasta aneksował umowy z psychoterapeutami (https://www.kobylka.pl/bezplatna-pomoc-psychoterapeutyczna).

Jeśli uważacie, że powinniśmy coś jeszcze zrobić, macie pomysł, w jaki sposób można działać, chcielibyście pomóc ? zadzwońcie lub napiszcie (22 760 70 08 lub urzad@kobylka.pl).

Więcej wiadomości z Kobyłki

Kobyłka - weryfikacja uprawnień transportowych na przewóz osób taksówką

Kobyłka – weryfikacja uprawnień transportowych na przewóz osób taksówką

Do 31 marca 2024 r. musi nastąpić weryfikacja uprawnień transportowych na przewóz osób taksówką. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub niespełnienia warunków wskazanych [...]
0 komentarzy
Nieodpłatne zajęcia z zakresu samoobrony dla dzieci - „PrzeMOCni w Kobyłce 2"

Nieodpłatne zajęcia z zakresu samoobrony dla dzieci – „PrzeMOCni w Kobyłce 2″

Zajęcia samoobrony i treningu ogólnorozwojowego to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa osobistego wg specjalnych programów szkoleniowych wśród najmłodszych. START ZAJĘĆ 02 MARCA 2024 [...]
0 komentarzy
LXXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

LXXV sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 14:30. w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta. [...]
0 komentarzy
Złóż projekt w III edycji Budżetu Obywatelskiego w Kobyłce

Złóż projekt w III edycji Budżetu Obywatelskiego w Kobyłce

Nabór wniosków w III edycji Budżetu Obywatelskiego trwa do 1 marca 2024 r.! Czekamy na Państwa ciekawe i nietuzinkowe projekty – zachęca UM [...]
0 komentarzy
LXXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

Kobyłka – nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Kobyłka prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w [...]
0 komentarzy
Trasa Mostu Północnego w Markach

Kobyłka – dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp terenu w rejonie ul. Serwituckiej w Kobyłce

19.02.2024 r. o godz. 16.30 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w [...]
0 komentarzy
Kobyłka - spotkanie w sprawie ul. Broniewskiego

Kobyłka – spotkanie w sprawie ul. Broniewskiego

UM Kobyłka zaprasza mieszkańców, zainteresowanych kwestią opracowywanej dokumentacji projektowo – kosztorysową budowy drogi w ulicy Władysława Broniewskiego na odcinku od ul. Gabriela Narutowicza [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Spotkanie z Mieszkańcami w MOK

Kobyłka – Spotkanie z Mieszkańcami w MOK

UM Kobyłka zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie przy kawie i ciasteczkach z Burmistrz Edytą Zbieć – 12 lutego o godz. 17.00 w Miejskim [...]
0 komentarzy
Kobyłka - można składać wnioski w III edycji Budżetu Obywatelskiego

Kobyłka – można składać wnioski w III edycji Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do składania wniosków w III edycji Budżetu Obywatelskiego!  Propozycje projektów można składać od dziś (1 lutego) do 1 marca. Natomiast głosowanie Mieszkańców na zakwalifikowane projekty będzie [...]
0 komentarzy
Kobyłka - terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025

Kobyłka – terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kobyłka zostały [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.