Nieprzewidywalna rzeka Bug

Biały puch zaczyna drażnić i wyczekiwana jest pora kiedy w końcu stopnieje. Jakie zagrożenie przyniesie zniknięcie tak ogromnej masy śniegu? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Pawła Kaczmarczyka, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Wołominie.

– Czy powinniśmy spodziewać się zagrożenia ze strony rzek? Czy mogą wylać?

– Nie obawiałbym się powodzi w miastach ponieważ w ich obrębie znajdują się jedynie małe rzeki. Mające wały przeciwpowodziowe. Wody w tym momencie nie jest dużo a nawet gdyby gwałtownie przybrała jest mało prawdopodobne aby wylała się z koryta rzeki. Inna jest jednak sytuacja na rzece Bug.

– Dlaczego Bug jest groźny?

– Jest to rzeka nieuregulowana, wały przeciwpowodziowe znajdują się jedynie w kilku miejscach. Najbardziej obawiamy się zatorów lodowych. Sama rzeka jest w stanie wchłonąć sporo wody, jednak pojawienie się zatorów spowoduje spiętrzenie się wody. Taka sytuacja pociągnęłaby za sobą podtopienia, zatopienia czyli mówiąc krótko – powódź. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet gdzie taka powódź mogłaby nastąpić. Za każdym razem dzieje się to w innym miejscu. Bug jest nieprzewidywalną rzeką.

– Skoro zatory lodowe są tak niebezpieczne to nie można przeciwdziałać temu zjawisku?

– W wielu miejscach jest to możliwe, ale nie na Bugu. Na tak duże rzeki wypływają lodołamacze, przykładem jest choćby Wisła. Lodołamacz byłby najlepszym wyjściem, jednak Bug jest zbyt płytki żeby jakakolwiek jednostka mogła tam wpłynąć. Współpracujemy z wojskiem. Kiedy zajdzie taka konieczność na lód mogą wejść saperzy i umieścić w nim ładunki wybuchowe. W tym momencie nie da się tego zrobić. Powodem jest zamarznięty Zalew Zegrzyński. Drugi powód to zbyt gruby lód. Działania saperów byłyby bezcelowe. Oczyszczone odcinki ponownie by zamarzały. Takie działania będą miały sens, kiedy mróz odpuści a warstwa lodu trochę stopnieje.

– Czy to znaczy, że powódź jest nieunikniona? Które gminy są najbardziej zagrożone? Co stanie się z osobami, które trzeba będzie ewakuować?

– Jeśli temperatura w ciągu dnia będzie dodatnia (do + 5 C ) i lekkie przymrozki w nocy – możemy powodzi uniknąć. Jeśli jednak nastąpi gwałtowne ocieplenie wówczas mogą nastąpić podtopienia. Nie wpadajmy jednak w panikę. Nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego jest na to przygotowany. Już dziś „w pogotowiu” są wszystkie jednostki ratownicze: straż, policja, pogotowie. Najbardziej zagrożone gminy czyli Radzymin i Dąbrówka są również przygotowane na tą ewentualność. Gminy te zaopatrują się w materiały, aby w kryzysowej sytuacji móc postawić 2,5 km wałów przeciwpowodziowych wszędzie tam, gdzie będą one potrzebne. Jest przygotowanych kilka tysięcy worków z piaskiem, które w razie potrzeby będzie można wykorzystać. Jeśli chodzi o ewakuację to każda gmina ma obowiązek posiadania miejsc, w których osoby ewakuowane mogłyby przebywać. Pomocy możemy spodziewać się ze strony wojska.

-Wróćmy na chwilę do miast. Przypuśćmy, że cały śnieg stopi się w przeciągu dwóch, trzech dni. Czy kanalizacje miejskie są w stanie poradzić sobie z odprowadzeniem takiej ilości wody?

– W takich miastach jak Kobyłka, Zielonka czy nawet w pewnej części Wołomin mogą wystąpić pewne problemy. Są to nisko osadzone miasta i w momencie gdyby śnieg szybko stopniał, woda może nie mieć gdzie spływać. Takie przypadki miały już miejsce choćby podczas ulewnych deszczy. Wtedy możliwe są podtopienia. Jednak wyłącznie budynków gospodarczych. W przypadku budynków mieszkalnych w których piwnice są odpowiednio izolowane nie powinny wystąpić podtopienia. Jednak jeśli taka sytuacja nastąpi Państwowa Straż Pożarna jest przygotowana do udzielenia szybkiej pomocy.

Rozmawiał Rafał Skonieczny

Jedno przemyślenie nt. „Nieprzewidywalna rzeka Bug

  1. Straszna powódź dotarła do Załubic Nowych i Kuligowa w tym roku 2010. Mimo wielokrotnych próśb i interwencji, władze nie wywiązują się z podjętych zobowiązań i nie wykonują należycie swych obowiązków. Gmina przymyka oko na nielegalnie zakopane rowy odwodnieniowe. To zwyczajny przekręt. Stanęła hurtownia właśnie na takim rowie i starostwo się na to zgodziło! Ciekawe ile w kopercie dostali?! I nikt nic interweniuje. Polska to kraj nierządu.
    A miało być prawo i sprawiedliwość!
    5

Możliwość komentowania jest wyłączona.