Nowa edycja programu Maluch+

Ponad 777,5 mln zł dofinansowania, ponad 373,6 mln zł na utworzenie oraz ponad 403,9 mln zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki tym środkom zostanie utworzonych 13 422 miejsc opieki w województwie mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha, podczas konferencji prasowej, przedstawili założenia nowej edycji programu Maluch+. W spotkaniu udział wzięli również Posłowie na Sejm RP Teresa Wargocka i Marek Suski oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michał Prószyński. Wydarzenie odbyło się w środę, 17 maja br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Program Maluch+ to inwestycje w budowę nowych żłobków, zwiększanie liczby miejsc w żłobkach bądź też utrzymywanie już istniejących miejsc w sposób gwarantujący środki finansowe ze strony rządu. To bardzo istotny program o znaczeniu fundamentalnym, ponieważ w zakresie tej polityki inwestycyjnej, jeżeli chodzi o infrastrukturę żłobkową, w całej Polsce mamy do czynienia z ogromnymi problemami i dość dużą zapaścią. Co najistotniejsze w tych 777, 5 milionach, rekordowej kwocie zaplanowanej na województwo mazowieckie, dokonano ogromnego wysiłku i zmapowano tzw. „białe plamy”. Są nimi gminy, w których nie ma żadnego żłobka, ani publicznego, ani prywatnego. Ta ogromna praca, która została wykonana, jak i zebranie doświadczeń ze strony samorządów doprowadziło do tego, że przy tym naborze do programu Maluch+ udało się namówić włodarzy aż w 53 gminach do akcesji do tego programu i do ściągnięcia środków finansowych po to, aby te białe plamy likwidować – podkreślił podczas konferencji Tobiasz Bocheński, Wojewoda Mazowiecki.

Nowa edycja programu Maluch+

Na nową edycję programu Maluch+ Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło 5,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych. Sam program ma charakter wieloletni, przewidziany jest na lata 2022–2029. Dzięki dofinansowaniu powstanie w całym kraju prawie 90 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zostanie zmniejszona liczba „białych plam”, a więc zaczną działać instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminach, w których obecnie nie działają żadne instytucje opieki nad maluchami.

Głównym obowiązkiem i zadaniem państwa jest wspieranie rodzin w duchu zaufania i poszanowania podmiotowości oraz autonomii rodzin. To oznacza prawo wyboru. Rodzice mają prawo zdecydować czy zostawić dziecko pod opieką żłobka, czy też wybrać inną formę opieki nad dziećmi. Rząd wspiera rodziny i musi się to odbywać w duchu poszanowania, respektowania, ale przede wszystkim definiowania ich potrzeb – powiedziała Anita Czerwińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowe miejsca opieki dla dzieci do 3 roku życia

Docelowo ma powstać ponad 102 tys. nowych miejsc opieki. Celem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest, aby w każdej gminie funkcjonował przynajmniej jeden żłobek lub klub dziecięcy przeznaczony dla dzieci do 3 roku życia. W ramach środków z FERS mogą zostać także utworzone miejsca u dziennego opiekuna. Samorządy na utworzenie jednego miejsca otrzymają nawet 35 862 zł, a pozostałe podmioty – 12 410 zł. Zostanie przyznane również dofinansowanie do funkcjonowania utworzonych miejsc przez 36 miesięcy. Kwota miesięcznego dofinansowania na funkcjonowanie jednego miejsca to ok. 836 zł.

W tym roku ogłosiliśmy nowy nabór, który zmienił reguły. Dla obecnego rządu od samego początku programy, które wspierają rodziny i ułatwiają łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, były priorytetowe. Dlatego na ten cel były sukcesywnie zwiększane budżety. Z 80 tys. miejsc żłobkowych mamy dzisiaj 230 tys., a ta dostępność do opieki żłobkowej wzrosła trzykrotnie. Zależy nam na tym, żeby rodzice mieli realny wybór czy oddać dzieci do żłobków, czy opiekować się nimi samodzielnie. Dlatego przygotowując kolejną edycję programu Maluch+ postanowiliśmy wprowadzić rewolucyjne zmiany tak, żeby zwiększyć dostępność dla rodziców, ale również ułatwić inwestycję samorządom – powiedziała Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowa edycja programu Maluch+ na Mazowszu

Województwu mazowieckiemu przyznano łącznie ponad 777,5 mln zł dofinansowania, ponad 373,6 mln zł na utworzenie oraz ponad 403,9 mln zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Środki te przeznaczone są na utworzenie 13 422 miejsc opieki.

W województwie mazowieckim gminy otrzymają wsparcie w wysokości ponad 306,8 mln zł, a inne podmioty – 66,7 mln zł na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dodatkowe środki zostaną również przekazane gminom w wysokości ponad 236,8 mln zł oraz innym podmiotom ponad 167 mln zł na funkcjonowanie utworzonych w ramach programu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Realizacja programu w latach 2016–2021

Od 2016 roku powstało w całym kraju ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 roku było niespełna 3 tys. placówek, które oferowany zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Dziś w całym kraju funkcjonuje ok. 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 230 tys. miejsc opieki nad maluchami. Dzisiaj średnio co trzecie dziecko w Polsce w wieku do 3 lat objęte jest opieką żłobkową. W 2015 roku taką opieką objęte było zaledwie co dziewiąte dziecko.

Finansowanie programu Maluch+

Maluch+ to największy w skali Europy program rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3, finansowany głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na ten cel zostały przeznaczone środki EFS+ w wysokości ponad 3,7 mld zł oraz 1,7 mld zł w ramach z KPO, co stanowi ok. 88 proc. środków Programu Maluch+. Środki z funduszy europejskich zostały podzielone zgodnie z algorytmem, który zakłada, że gminy uzyskają konkretną pulę środków finansowych do wykorzystania na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki zgodnie z  potrzebami, wynikającymi ze statystyk oraz zasad programów europejskich.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Więcej informacji z Mazowsza

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji [...]
0 komentarzy
Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Od 1 marca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, [...]
0 komentarzy

Terytorialsi w ćwiczeniu „Powiat-2024”

Współdziałanie służb, doskonalenie umiejętności i sprawdzanie procedur  – terytorialsi, policjanci i strażacy uczestniczyli w ćwiczeniu obronnym „Powiat-2024” przeprowadzonym na terenie powiatu wyszkowskiego.   W [...]
0 komentarzy

Strażacy Miesiąca nagrodzeni

Maciej Smolak z OSP Otwock-Wólka Mlądzka to druh wyróżniony tytułem „Strażak Miesiąca” w styczniu, natomiast Arkadiusz Grotek z OSP Kostrzyń w gminie Wyśmierzyce z powiatu białobrzeskiego zdobył ten tytuł [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.