Nowa kanalizacja w Wołominie

solis

– W związku z planowanymi pracami w zakresie budowy i modernizacji dróg na terenie Miasta i Gminy  Wołomin, Przedsiębiorstwo projektuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną między  innymi w ulicach: Wileńskiej, Sikorskiego i Legionów – informuje Paweł Solis, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie

Powstaje nowa dokumentacja dla sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Boryny w Helenowie, w ul. Mińskiej w Majdanie i w Mostówce oraz dla sieci wodociągowej w ulicy Racławickiej i drodze dojazdowej w Majdanie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie nie zaprzestaje realizacji nowych inwestycji. W ramach podpisanej umowy z NFOŚ i GW rozpoczyna budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch lokalizacjach tj. ul. Kochanowskiego oraz Al. Niepodległości  w Wołominie. Spółka już dwukrotnie w roku bieżącym ogłaszała postępowania na wybór Wykonawcy. Niestety w pierwszym przetargu oferty przekroczyły zarezerwowane środki, w drugim natomiast żaden wykonawca nie złożył oferty. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego postępowania na wybór wykonawcy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionych ulicach.

P1040969
Rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji w ulicy Słonecznej w Lipinkach

Spółka w 2016 roku aplikowała również o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety duża ilość złożonych wniosków spowodowała, iż nie zostało nam przyznane dofinansowanie.  Z uwagi na duży zakres brakującej infrastruktury na terenach wiejskich Gminy Wołomin Spółka nie jest wstanie uzupełnić tych braków bez pozyskania środków zewnętrznych.
Dla przykładu do pozyskania środków w ramach PROW wytypowane 3 inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Majdanie, ul. Rozwadowskiego w Ossowie oraz w ulicach Jaroszewskiej, Azaliowej, Myśliwskiej, Konwaliowej, Stokrotki wraz z drogami dojazdowymi do ul. Jaroszewskiej w Duczkach. Ich koszt to ponad 7,5 mln zł netto a realizacja ze środków własnych nie jest możliwa.
W bieżącym roku zakończyliśmy realizację inwestycji polegającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księżycowej i Gwiaździstej w Zagościńcu. Również mieszkańcy ul. Marszałkowskiej w Wołominie niebawem będą mogli podłączyć nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. A obecnie trwają prace wykonawcze w ul. Słonecznej w Lipinkach – planowany termin zakończenia robót w terenie październik 2018.

P1040982
Zakończona inwestycja na jednej z ulic Zakościńca

Spółka przygotowuje się też do dużej inwestycji na terenie miejscowości Duczki tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w  ul. Długiej. Uzupełnienie infrastruktury jest konieczne przed wykonaniem przez Gminę Wołomin nawierzchni.
PWIK opracowuje  dokumentacje projektowe  dla sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Boryny w Helenowie, w ul. Mińskiej w Majdanie i w Mostówce oraz dla sieci wodociągowej w ulicy Racławickiej i drodze dojazdowej w Majdanie.
W związku z planowanymi pracami w zakresie budowy i modernizacji dróg na terenie Miasta i Gminy  Wołomin, Przedsiębiorstwo projektuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną między  innymi w ulicach: Wileńskiej, Sikorskiego i Legionów.
Również w celu uzupełnienia infrastruktury podziemnej, PWiK opracowuje dokumentację projektową dla sieci wod-kan w węźle Czarna – Łącznik S8.

Paweł Solis
Prezes PWiK sp. z o.o.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.