Nowa wizja metropolii?

sasin

Pod koniec kwietnia poseł Jacek Sasin poinformował o tym, że posłowie pomysłodawcy podjęli decyzję o wycofaniu projektu o metropolii warszawskiej. Wiele wskazuje na to, że jednak temat powraca

Na niedawnej konferencji prasowej poseł Jacek Sasin powiedział, że podczas konsultacji społecznych w sprawie złożonego przez posłów PiS w Sejmie projektu ustawy pojawiły się liczne pytania. – To przekonało nas również do tego, że ten projekt powinien być w dalszym ciągu konsultowany, dyskutowany. Projekt, czy sama idea w tej chwili metropolii warszawskiej, tego, jak ona powinna być skonstruowana – mówił.
Samorządowcy do tego oświadczenia odnoszą się dość sceptycznie, niektórzy uważają wręcz, że decyzje zostały podjęte i powstanie metropolii jest tylko kwestią czasu. Nieśmiało pojawiają się też nowe koncepcje i wizje.
Zanim jednak doszło do wycofania poselskiego projektu ustawy dotyczącej powstania metropolii, na terenie powiatu wołomińskiego odbyły się dwa spotkania mające stanowić konsultacje tego projektu. Pierwsze w Markach i drugie
w Wołominie.
Atmosfera tych spotkań była jednoznaczna. Uczestnicy zdecydowanie domagali się od pomysłodawców konkretnych rozwiązań. Kilka dni po spotkaniu w Wołominie posłowie Jacek Sasin i Piotr Uściński zwołali konferencję prasową podczas której, jak zapowiedzieli, chcieli odpowiedzieć na zadawane podczas spotkań z mieszkańcami pytania (relacja z konferencji prasowej dostępna na www.zyciepw.pl w zakładce Telewizja Internetowa p.t. „Konferencja prasowa posłów PiS: Jacka Sasina i Piotra Uścińskiego, dotycząca Konsultacji Metropolii Warszawskiej”). Niemalże za chwilę po tej wołomińskiej konferencji prasowej media podały informację o wycofaniu poselskiego projektu ustawy z procedowania w Sejmie. Informację tę poseł przekazał podczas kolejnej konferencji tym razem w Warszawie.
Dziś po kilku dniach od tych wydarzeń w dalszym ciągu część gmin chce przeprowadzać referenda w sprawie przynależności do metropolii, są jednak i takie, które przyjęły postawę wyczekującą na zasadzie „co ma być to będzie”.
Pojawiają się nowe informacje. Wtorkowa (9 maja) „Gazeta Prawna” podaje: „Błaszczak narysuje nowe granice. Szykuje się wojna terytorialna”. W rozwinięciu tekstu czytamy również: „Województwa warszawskie, środkowopomorskie i częstochowskie – takie nowe jednostki mogą się pojawić na mapie Polski po 2019 r. „Sprawa jest nadal aktualna” – zapewnia nas resort spraw wewnętrznych i administracji. I to mimo spektakularnej porażki projektu „metropolia warszawska”.”
Z zacytowanej na łamach Gazety Prawnej wypowiedzi Błaszczaka wynika, że partia rządząca nie wycofuje się z planów. – (…) zamierzamy je realizować w dalszej perspektywie. Działania w tym zakresie mogą być podjęte w 2019 r., gdy wynik wyborczy da nam mandat do kontynuowania zapowiadanych zmian – twierdzi MSWiA.
Szef MSWiA podkreśla jednocześnie, że „najważniejszym warunkiem wprowadzenia korekt w zasadniczym podziale terytorialnym państwa będzie ich akceptacja społeczna. Kluczową rolę zatem będą odgrywały szerokie konsultacje społeczne. Ewentualne zmiany muszą być nimi poprzedzone
Coraz częściej pojawiają się też sygnały, że zdaniem PiS, województwo warszawskie powinno być naturalną konsekwencją podziału statystycznego Mazowsza, do którego dojdzie w 2018 r. W tym przypadku chodzi jedynie o klasyfikację regionów UE (tzw. NUTS) o czym na łamach „Życia” kilkakrotnie pisał Grzegorz Grabowski: (…) Bardzo ważnym działaniem określającym współpracę pomiędzy Warszawą i jej najbliższym otoczeniem jest wydzielenie z Mazowsza obszaru statystycznego NUTS-2 obejmującego miasto stołeczne Warszawę i wszystkie otaczające je powiaty: legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. obszar NUTS 2 liczył 2 967,0 tys. mieszkańców. Zdefiniowanie nowego NUTS-2 istotnie wpływa na prowadzenie polityki rozwoju. Dla tego obszaru będzie opracowywana strategia jego rozwoju i oddzielny program operacyjny na nowy okres programowania UE. Dotychczas opracowywane, wspomniane wyżej dokumenty planistyczne, obejmują całkiem inne obszary niż NUTS-2.
Kolejnym ważnym aspektem rozwojowym jest funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jest to mechanizm występujący w obecnym okresie programowania UE. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje się na kontynuację tego mechanizmu jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne PLUS. Aktualnie wyznaczony ZIT dla Obszaru Funkcjonalnego Warszawy, obejmuje Miasto Stołeczne i wybrane gminy. Jest elementem istniejącego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Obszar obowiązującego ZIT-u nie pokrywa się z nowym obszarem NUTS-2.

Opracowała
Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.