Nowa linia wysokiego napięcia w Radzyminie

high voltage electrical towers in line

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na budowę dwutorowej linii wysokiego napięcia (110kV) relacji Radzymin – Wieliszew, Radzymin – Wodociąg. Zadanie obejmuje kompletną dokumentację projektową i budowę dwutorowej linii wysokiego napięcia o długości ok. 17 km wraz z traktem światłowodowym. Inwestycja o wartości 17 908 800 zł brutto ma być zrealizowana do końca 2019 roku.

Budowa nowej linii 110kV ma na celu powiązanie trzech stacji 110/15 kV: Radzymin, Wieliszew i Wodociąg.
Nowy układ sieci znacznie poprawi bezpieczeństwo systemu i zwiększy pewność zasilania terenów wzdłuż trasy szybkiego ruchu S8 oraz trasy kolejowej E75 Warszawa – Białystok.
Tereny te są obecnie zasilane bardzo długą linią 110 kV,  która przebiega pomiędzy stacjami 400/220/110 kV Miłosna i Ostrołęka.
Oprócz poprawy bezpieczeństwa pracy sieci, inwestycja pozwoli na zaspokojenie wzrostu zapotrzebowania na energię dla nowo powstających obiektów.
Ponadto w ramach prac zostanie rozbudowana szkieletowa sieć światłowodowa Spółki niezbędna dla pracy zabezpieczeń i łączności.
Inwestycja, pozytywnie wpływa na wzrost możliwości przesyłowych, zaspokojenie wzrostu zapotrzebowania na energię
i wzrost bezpieczeństwa pracy systemu. Realizując ją Spółka wciela w życie wymogi przepisów ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń do tej ustawy.
Dotyczy to w szczególności kwestii zapewnienia dostaw energii o odpowiedniej jakości oraz obowiązku współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego.
Przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie sieci wysokiego napięcia ważnym aspektem jest zaprojektowanie sieci bardziej elastycznej, zmniejszającej ryzyko przerw w dostawach energii w sytuacji koniecznych prac eksploatacyjnych i remontowych.
Cały proces poprzedziła szczegółowa analiza potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju sieci, pod kątem m.in. zapotrzebowania na moc w przyszłości oraz przewidywanego maksymalnego obciążenia i rozpływu mocy w istniejącej i planowanej sieci.
Analiza tych parametrów umożliwiła dokonanie wyboru optymalnych rozwiązań technicznych i pozwoliła określić zakres inwestycji, która w przyszłości zapewni stabilną pracę sieci 110 kV.
Przetarg na wykonanie inwestycji wygrało konsorcjum firm TRAKCJA PRKiL Warszawy i ZWSE BIAŁYSTOK.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.