Nowe stawki opłat za odbiór śmieci od 1 stycznia 2019 w Radzyminie

Zgodnie z Uchwałą nr 563/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 roku, od dnia 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych:

  • 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (śmiecie segregowane)
  • 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (śmiecie niesegregowane)

Opłaty należy wnosić do 15-go każdego miesiąca bez wezwania na przydzielony Państwu indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu (kasa znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie – czynna: poniedziałek 10:00-18:30, wtorek-czwartek 8:00 – 14:30,  piątek: 8:00-14:00).

W związku ze zmianą stawek nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), które mają wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin w formie korekty deklaracji. W deklaracji należy ująć wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące na danej nieruchomości, a opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać z miejscu faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania.

Nowe stawki odbioru śmieci z działek rekreacyjnych

Zgodnie z Uchwałą nr 564/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26  marca 2018 r. od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 220 zł za rok ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (śmiecie segregowane)
  • 270 zł za rok ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli odpady nie są zbierane i odbierane z sposób selektywny (śmiecie niesegregowane)

W związku z wprowadzeniem zmian nie ma obowiązku składania dodatkowych dokumentów.

Stosowne powiadomienia o zmianach stawek zostały też rozesłane pocztą do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radzymin.

Na stronie BIP są podane harmonogramy wywozu różnych rodzajów odpadów w 2019 roku.

Źródło: UM Radzymin

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.