Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ? najważniejsze zmiany

odpady

W 2020 roku czeka nas rewolucja w gospodarce odpadami komunalnymi. Zmieniają się przepisy, a zmiana ta nie zależy od gminy ? ustawodawca odgórnie nakłada obowiązek dostosowania przepisów. Segregacja odpadów nie będzie już kwestią wyboru, a za lekceważenie ustawy zapłacimy wszyscy.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. stawia przed samorządowcami i mieszkańcami gminy nowe wyzwania. Nieznajomość nowych przepisów może mocno odbić się na naszej kieszeni, dlatego zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi założeniami zmienionej ustawy, które będą stopniowo wprowadzane w 2020 roku.

  1. Obowiązkowa segregacja śmieci. Od chwili wejścia w życie nowych przepisów nie będzie możliwości wyboru ? segregować i płacić mniej, czy godzić się na wyższą opłatę za wywóz i gospodarowanie odpadami. Obowiązek selektywnej zbiórki obejmie wszystkich. Ustawodawca obowiązuje ponadto gminy do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej selektywnej zbiórki. Jeżeli ten obowiązek nie jest realizowany, gmina naliczy opłatę podwyższoną, która wyniesie minimalnie podwojoną stawką podstawową (jak wskazuje ustawa).
  2. Odpowiedzialność zbiorowa. Segregowanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej zyska wymiar odpowiedzialności zbiorowej. To założenie ustawodawcy, stawiające wyzwanie przed przedstawicielami zarządów osiedli, wspólnot mieszkaniowych i przed samymi mieszkańcami. W tego typu zabudowie pojemniki są wspólne, a wystarczy, że chociaż jeden z sąsiadów wyłamie się z obowiązku selektywnej zbiórki ? wtedy wszyscy mogą zapłacić więcej.
  3. Jasne cele. Ustawa zmienia sposób obliczania wskaźnika odzysku i recyklingu, do osiągnięcia którego zobowiązane są gminy. Niespełnienie tego warunku wiąże się z możliwością nałożenia na gminę dużych kar finansowych, co w konsekwencji przełoży się na wysokość opłat.
  4. Mniej śmieci to niższa opłata. Zmieni się sposób rozliczenia z firmą odbierającą odpady na ?od tony?. Taka forma rozliczania stwarza niebezpieczeństwo podrzucania do naszych koszy i altan śmietnikowych odpadów nawet spoza gminy Wołomin. W związku z tą zmianą należy jak najszybciej zadbać o uporządkowanie miejsc gromadzenia odpadów ? powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, najlepiej dodatkowo monitorowane. Pozwoli to uniknąć mieszania odpadów wytworzonych przez mieszkańców osiedla/wspólnoty z innymi odpadami, a także na weryfikację poprawności selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców.

Ustawa reguluje też wiele innych aspektów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, m.in.:

  • usuwa regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych i podział na regiony, w ramach których w myśl starych przepisów odbywa się zagospodarowanie odpadów,
  • uściśla zasady zbierania odpadów przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów,
  • przewiduje ulgi za kompostowanie bioodpadów w domkach jednorodzinnych.

Wprowadzane zmiany nakładają nowe obowiązki szczególnie na wspólnoty mieszkaniowe i zarządy osiedli. Na właścicielach nieruchomości (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie miejsc gromadzenia odpadów.

To najważniejsze zmiany, które wprowadza znowelizowana ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Adaptacja do nowych przepisów będzie wymagać wspólnego wysiłku ? zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz gminy. Przed nami rok wytężonej pracy w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań w sposób jak najbardziej przemyślany i efektywny. Oprócz przepisów muszą zmienić się jednak przede wszystkim nasze nawyki ? obowiązkowa segregacja odpadów wymaga systematyczności, ale prowadząc ją rzetelnie oszczędzimy podwójnie ? nie narazimy się na kary i przyczynimy się do ochrony środowiska, które jest naszym wspólnym domem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.