Powołano dyrektora biblioteki w Jadowie

Wakacje w bibliotece

Od 26 listopada na  5-letnią kadencję powołano w bibliotece dyrektora, panią Sylwię Tryc.

Komisja Rekrutacyjna obradowała na dwóch posiedzeniach. Pierwsze odbyło się 30.10.2019r., a drugie 19.11.2019r. Siedmioosobowa komisja rekrutacyjna rekomendowała Wójtowi Gminy Jadów powołanie Sylwii Tryc, która od listopada ubiegłego roku pełniła obowiązki dyrektora.

Do konkursu na to stanowisko zgłosiło się w sumie trzy osoby. Kandydatki oceniała komisja, której przewodniczył sekretarz gminy- Sławomir Miąskiewicz, w komisji zasiadali również przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy, Związków Zawodowych, Biblioteki Powiatowej, a także Dyrektor GOK w Jadowie. Uczestniczki konkursu musiały m.in. przedstawić autorski plan rozwoju jadowskiej biblioteki oraz odpowiedzieć na pytania zadawane przez członków komisji.

Sylwia Tryc posiada dyplom magistra pedagogiki pracy z zarządzaniem i marketingiem, ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: administracja i zarządzanie publiczne oraz bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową.  W trakcie postępowania konkursowego przedstawiła ciekawą, perspektywiczną koncepcję funkcjonowania i rozwoju biblioteki, z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych. Dokument ten jest dostępny do wglądu na stronie internetowej biblioteki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jadów. W ocenie komisji kandydatka wykazała się również najlepszym przygotowaniem do zarządzania jednostką,  posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.