Nowoczesne centrum czy spalarnia opon?

Jeszcze do niedawna Stolarka Wołomin zajmowała kluczowe miejsce nie tylko wśród wołomińskich zakładów produkcyjnych. Zakłady znajdowały się na powierzchni około 25 hektarów gruntów. Dziś teren został zakupiony przez kilku przedsiębiorców. Około 16 hektarów z tej powierzchni nabyła spółka ?Fabryka Projekt?. Toczy się dyskusja na temat przeznaczenia tego terenu.Jeszcze przed przeniesieniem produkcji Stolarki do Lęborka jej właściciel wystąpił do władz Wołomina z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu na którym znajdował się zakład. Na lipcowej sesji Rada Miejska w Wołominie nie zgodziła się na uruchomienie procedury otwierającej proces opracowania miejscowego planu zagospodarowania na teren po Zakładach Stolarki Budowlanej. Radni swoją decyzję motywowali między innymi brakiem zgodności pomiędzy proponowanymi przez właściciela zmianami a obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego. Swój sprzeciw motywowali również zbytnim pośpiechem w odniesieniu do uchwalania planu dla tej konkretnej lokalizacji.
Temat zainteresował dziennikarzy z Pulsu Biznesu (tekst ?Las Vegas w Wołominie?)
W sprawie głos zabrali również przedsiębiorcy wołomińscy – List Otwarty do Rady Miejskiej złożony na ręce przewodniczącego Andrzeja Żelezika. Swoje stanowisko w sprawie decyzji Rady zajęła również organizacja przedsiębiorców Biznes Center Club ? publikowane poniżej.
Warto sobie w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie: – Czy, a jeżeli tak to jaki, wpływ na dalsze losy tego terenu ma podjęta przez Radę decyzja? A może nie ma o co przysłowiowych kopii kruszyć? – Na chwilę obecną decyzja Rady nie przesądza jeszcze o powodzeniu przedsięwzięcia. Ciągle jest jeszcze czas, aby Radni po raz kolejny poddali pod glosowanie zgodę na przystąpienie do uruchomienia procedury związanej z uchwaleniem planu dla tego terenu. Mam nadzieję, że w końcu do tego dojdzie. Chciałbym przypomnieć, że ta uchwała o niczym nie przesądzała. Była jedynie uchwałą intencyjną, mówiącą o tym, że gmina widzi możliwość wprowadzenia zmian w tym obszarze. Jeśli jednak Rada dłużej będzie zwlekała z wyrażeniem zgody na jakiekolwiek działania w tej materii będziemy musieli uruchomić plan ?B? – mówi Marek Myszk, Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych
Co znaczy w tym przypadku ten plan ?B?? – Będziemy zmuszeni do podzielenia terenu i, czego ciągle chcemy uniknąć, jego rozsprzedaży. To nie jest tak, że obecnie na ten teren nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania. Taki, obowiązujący, plan ciągle jest. Rada, poprzez niepodjęcie zaproponowanej przez Burmistrza Wołomina uchwały, znacznie ograniczyła władzom miasta możliwości wpływu na to co będzie się na tym terenie działo. Chciałbym przypomnieć, że obecnie ten teren ma funkcję przemysłowo-usługową ? opowiada nasz rozmówca.
To oznacza, że zgodnie z prawem, można tam ulokować różnego rodzaju działalność przemysłową, niekoniecznie bezkolizyjną dla sąsiednich mieszkańców. Choćby skup złomu, czy nawet spalarnia  opon samochodowych. Warto przy tym pamiętać, że teren ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego i za chwilę wiele osób może protestować przy próbie ulokowania tam działalności przemysłowej i usługowej-uciążliwej.
– Nasza pierwotna propozycja z pewnością ?minimalizuje takie konsekwencje ? i jest zdecydowanie lepsza dla sąsiadów terenu i pobliskiego Osiedla Niepodległości ? mówią właściciele terenu.
Ich zdaniem temat nie jest jeszcze przesądzony i choć czasu robi się coraz mniej to ciągle są jeszcze argumenty przemawiające za tym, że koncepcja zagospodarowania przygotowana przez firmę może być zrealizowana.
– Wizja zagospodarowania, przygotowana przez urbanistów, prezentuje możliwości inwestycyjne terenu wraz z głównymi założeniami jakimi są: po pierwsze – rewitalizacja, po drugie – centrum wielofunkcyjne: kina multipleks, centrum fast-food’ow, centrum konferencyjne, centrum hotelowo-usługowe, galeria wielofunkcyjna w tym ?FACTORY? (ze sklepami meblowymi), centrum handlowe ze sklepami wielkopowierzchniowym. Sklepy wielkopowierzchniowe – spożywczy i budowlano-ogrodniczy są motorem i warunkiem koniecznym do powstania wszystkich pozostałych obiektów ? podkreśla wiceprezes Zarządu Fabryki Projekt, firmy, która specjalizuje się w komercjalizacji terenów poprzemysłowych na terenie całego kraju.
Podkreśla, że decyzja Rady w sprawie uruchomienia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miała być pierwszym krokiem do rozpoczęcia formalnych procedur planistycznych umożliwiających między innymi rozpoczęcie konsultacji społecznych. – Droga do rozpoczęcia inwestycji nie jest krótka, ale o tym wie każdy kto choć raz zajmował się inwestowaniem. Konieczne są uzgodnienia międzyresortowe (lotniska, koleje, drogi wojewódzkie i krajowe itp.), uzgodnienia w zakresie budowy infrastruktury (obecnie teren ten nie posiada niezbędnych mediów: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), dróg (dowiązania całego układu do drogi 635 i S8), – najszybszy realny termin rozpoczęcia pierwszej inwestycji na tym terenie to druga połowa 2011 roku. Termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony jest od planów inwestycyjnych potencjalnych inwestorów finansowych. Oddalający się termin otwarcia inwestycji spowoduje, że potencjalni inwestorzy wycofają się z Wołomina ? opowiada Marek Myszk.
Z naszej rozmowy wynika, że nikt nie spodziewał się sprzeciwu Radnych na tym etapie procedowania. – Jesteśmy przygotowani do procesu szeroko pojętych konsultacji w trakcie procesu opracowywania miejscowego planu. Formalnie elementem inicjującym te konsultacje miało być – ?otwarcie” procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania. Merytorycznie w dyskusję miała wprowadzić przygotowana – urbanistyczna koncepcja możliwości inwestycyjnych obszaru ? podsumowuje wiceprezes.

Teresa Urbanowska


Warszawa 11 sierpnia 2010 roku

Sz. Pan Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady Miejskiej
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin


Szanowny Panie Przewodniczący,

Zarząd Business Centre Club otrzymuje od swoich członków z regionu wołomińskiego sygnały świadczące o głębokim zaniepokojeniu przedsiębiorców zlokalizowanych na tym terenie z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego.
Wg naszej wiedzy na skutek upadłości działalności Stolarka Wołomin S.A wciąż pozostaje do zagospodarowania około 20 ha przestrzeni, zlokalizowanej w przemysłowej strefie Wołomina. Firmy niejednokrotnie zwracały się do samorządu lokalnego o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, jednak Rada Miejska w Wołominie wciąż nie podjęła uchwały umożliwiającej podjęcie prac pozwalających przystąpienie do sporządzenia takiego planu. Oznacza to, iż jest bardzo mało prawdopodobne aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony nawet w przyszłym roku.
Wg firm zrzeszonych w BCC uchwalenie planu pozwoliłoby na rozpoczęcie nowych inwestycji, rozwijając tym samym miasto i tworząc blisko 1000 nowych miejsc pracy, co w dzisiejszych czasach wychodzenia z kryzysu jest niezmiernie ważne ekonomicznie.
Business Centre Club jest organizacją pracodawców działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców ( Dz.U. Nr 55 poz. 235 ze zmianami).
BCC, jako reprezentant pracodawców, wchodzi również w skład Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych , która została powołana na mocy ustawy z dnia 06 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zmianami).
Występując w imieniu przedsiębiorców do stosownych władz , BCC opiera się na podstawie wyżej wymienionych ustaw.
W związku z powyższym będziemy zobowiązani za poinformowanie o Państwa stanowisku w kwestii problemów związanych z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego i przede wszystkim kiedy taki plan ma zostać przyjęty.

Z poważaniem
Jarosław Oleksiak – Członek Zarządu
Business Centre Club Związek Pracodawców
Pl. Żelaznej Bramy 10, Warszawa