Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Klembowie

Nowy model naliczania opłat za odbiór odpadów w Radzyminie

W związku z kończącą się  umową z firmą MPK Pure Home oraz w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zostały wyłonione 2 firmy, które od 1 października 2021 r.  będą odbierały odpady komunalne z terenu Gminy Klembów.

  • Odpady segregowane oraz pozostałe po segregacji (tzw. zmieszane) będzie odbierała firma:

PROGRES Maciej Borowiecki
Ul. Krasickiego 44A
Sulejówek

Przypominamy o obowiązku segregowania odpadów!


 

REJON I – Tuł, Karolew, Ostrówek, Krzywica, Lipka

Zdjęcie przedstawia harmonogram odbioru odpadów wraz z zaznaczonymi na kolorowo terminami odbiorów.

Zdjęcie przedstawia kolory przypisane do danego rodzaju odpadów..


REJON II – Pasek, Klembów, Michałów, Sitki, Pieńki, Dobczyn

Zdjęcie przedstawia harmonogram odbioru odpadów wraz z zaznaczonymi na kolorowo terminami odbiorów.

Zdjęcie przedstawia kolory przypisane do danego rodzaju odpadów..


REJON III – Nowy Kraszew, Stary Kraszew, Rasztów, Wola Rasztowska, Roszczep, Krusze

Zdjęcie przedstawia harmonogram odbioru odpadów wraz z zaznaczonymi na kolorowo terminami odbiorów.

Zdjęcie przedstawia kolory przypisane do danego rodzaju odpadów..


Bioodpady będzie odbierała firma:

PGO MAZOWSZE Sp. z o.o.
Ul. Sielecka 39/3
00-738 Warszawa

Przypominamy, że mieszkańcy korzystający ze zwolnienia na kompostowanie bioodpadów nie mogą  wystawiać ich przed posesję. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości posiadający zwolnienie na kompostownik nie kompostuje bioodpadów i wystawia je firmie odbierającej odpady, traci zniżkę na okres 6 miesięcy.Zdjęcie przedstawia harmonogram odbioru odpadów wraz z zaznaczonymi na kolorowo rejonami i terminami odbiorów.

  • Informacja dla Przedsiębiorców

Od dnia 01.09.2021 r. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorcy) są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z dowolnym podmiotem świadczącym usługi odbioru i wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Oznacza to, że ci przedsiębiorcy nie mogą oddawać odpadów komunalnych firmie, która obsługuje nieruchomości zamieszkałe. Ponadto przedsiębiorcy są zobowiązani do przedłożenia w Urzędzie Gminy umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne do dnia 30.09.2021 r.

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Sołectwo Roszczep laureatem konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Sołectwo Roszczep laureatem konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Sołectwo Roszczep zostało laureatem konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”! Samorząd Województwa Mazowieckiego i Krajowa Sieć [...]
0 komentarzy

Węzeł „Wola Rasztowska” zamknięty

19 września w godzinach popołudniowych zostanie zamknięty przejazd na węźle „Wola Rasztowska” w kierunku Zawad.   Więcej informacji z Gminy Klembów [...]
0 komentarzy

Stacja ładowania elektrycznego w Klembowie

Stacja ładowania elektrycznego znajdująca się przed budynkiem Urzędu Gminy już działa! Stacja wyposażona jest w dwa gniazda do ładowaniu typu AC i znajduje [...]
0 komentarzy
Wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic, w gminie Radzymin

Nagrody Wójta Gminy Klembów za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne

Do 30 września 2022r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Klembowie wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Klembów za szczególne osiągnięcia sportowe lub [...]
0 komentarzy

Czasowa organizacja ruchu na drodze łączącej Gminę Dąbrówka i węzeł Wola Rasztowska

W związku z realizacją dalszego etapu robót na drodze łączącej Gminę Dąbrówka i węzeł Wola Rasztowska wykonawca w najbliższych dniach wprowadzi czasową organizację [...]
0 komentarzy
Skrzyżowanie w Krzywicy bezpieczniejsze

Skrzyżowanie w Krzywicy bezpieczniejsze

Zakończyły się prace przy przebudowie skrzyżowania na drodze wojewódzkiej DW 634 w Krzywicy. Zadanie obejmowało rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 poprzez poszerzenie drogi [...]
0 komentarzy
Klembów - harmonogram zebrań sołeckich 2022

Klembów – harmonogram zebrań sołeckich 2022

UG w Klembowie zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach sołeckich, w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2023 roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram dla [...]
0 komentarzy

Klembów – awanse zawodowe nauczycieli

W dniu 24 sierpnia 2022 r. odbyła się uroczystość nadania stopnia nauczyciela mianowanego pedagogom z Gminy Klembów. Po złożeniu ślubowania, dyplom aktu nadania [...]
0 komentarzy
Treningi nordic walking w Kobyłce

Treningi nordic walking w Kobyłce

Zapraszamy na treningi Nordic walking w Kobyłce – od 1 września odbywają się pod Patronatem Burmistrz Miasta Kobyłka. Spotkania we wtorki i w [...]
0 komentarzy

Klembów – Dożynki Gminne 2022

Po dwuletniej przerwie powracają Dożynki Gminne w Klembowie.  Uroczystość rozpocznie się o godz. 12:00 Mszą Świętą w kościele św. Klemensa w Klembowie. Następnie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.