Nowy sprzęt dla OSP w Gminie Jadów

Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka przy kontrasygnacie skarbnika Barbary Wójcik, podpisał umowę na dotacje na zadanie pt. ?Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Gminie Jadów?.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dotacji w wysokości 28.859,53 zł. W ramach zadania zakupiony zostanie :

  1. Wąż tłoczny W 52 ? 40 sztuk,
  2. Wąż tłoczny W 75 ? 24 sztuki,
  3. Wąż tłoczny W 25 ? 15 sztuk,
  4. Ubrania typu NOMEX ? 12 sztuk,
  5. Prądownica ? 5 sztuk,
  6. Sorbent ? 6 sztuk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.