Sukcesów Jadowa ciąg dalszy

26 września Wójt Gminy Jadów odebrał dwa czeki na budowę dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach środków otrzymanych z Województwa wykonane zostaną następujące zadania :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY CICHEJ W MIEJSCOWOSCI SITNE, Wartość całkowita 960 691,60 zł, w tym dofinansowanie: 720 518,00 zł. Projekt przewiduje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni na długości 894 m poprzez dostosowanie jej na całej długości w/w odcinków do szerokości 5,0 m oraz wykonanie warstw bitumicznych o łącznej grubości 8 cm i warstwy wyrównawczej z kruszywa. W projekcie uwzględniono również wykonanie przebudowy istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego oraz wymianę przepustu pod drogą. W zakresie znajduje się przebudowa skrzyżowań (włączeń) z drogami gminnymi nr 430205W oraz nr 430206W. Zadanie obejmuje również wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Drugie zadanie, to ROZBUDOWA ULICY NIELUBOWICZA W MIEJSCOWOSCI BORZYMY. Wartość: 721 795,03 zł, w tym dofinansowanie: 541 346,00 zł. Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej nawierzchni jezdni na długości 830 m poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej bitumicznej o grubości 5 cm, wykonanie na całej długości chodnika z kostki betonowej oraz zjazdów z kostki betonowej lub tłucznia. W zakresie znajduje się przebudowa skrzyżowań (włączeń) z drogą powiatową nr 4339W oraz w ciągu drogi gminnej nr 430248W z ul. Dworcową. Zadanie obejmuje również wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Rozpoczęcie obu zadań musi rozpocząć się w 2019 roku i zostać wykonane w przeciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.