Konsultacje społeczne w Radzyminie

W dniach 3-11 października odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Radzymin na rok 2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania opinii, propozycji i uwag, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  na temat projektu Programu, przekazywanych przez interesariuszy w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin na adres Urzędu lub za pośrednictwem Internetu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050.152.2019.

Wyjaśnienia i przyjmowanie opinii na temat projektu Programu można składać w Referacie  Partycypacji i Polityki Społecznej.

Projekt Programu i więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.