Odpowiedź burmistrza Radzymina na list otwarty Towarzystwa Przyjaciół Radzymina

Publikujemy odpowiedź Burmistrza Radzymina na list otwarty od Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i organizacji społecznych w sprawie konsultacji urbanistycznych. W odpowiedzi burmistrz deklaruje, że pomnik T. Kościuszki pozostanie w swoim historycznym miejscu:

Sz. P. Jan Wnuk
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
Honorowy Obywatel Radzymina

oraz P.T. Sygnatariusze listu otwartego z dn. 04.09.2019

Szanowni Państwo,

Dziękuję za troskę i zaangażowanie w sprawy historii i przyszłości naszego miasta, wyrażone w liście otwartym, skierowanym do Burmistrza Radzymina i Rady Miejskiej w Radzyminie na początku września br. Dziękuję również za przedstawienie w tym liście historii pomnika Tadeusza Kościuszki, który nieuszkodzony przetrwał zawirowania dziejowe i pozostaje symbolem walk i zwycięstwa pod Radzyminem w 1920 r. Z ogromnym szacunkiem odnoszę się do historii Radzymina i Ziemi Radzymińskiej oraz do trwałych form jej upamiętniania w przestrzeni publicznej.

Ogromnie doceniam Państwa udział w trwających konsultacjach społecznych i dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział we wcześniejszych spotkaniach konsultacyjnych czy ankietach, wyrażając w ten sposób swoją opinię.

Pragnę Państwa zapewnić, że nie ma planów zmiany lokalizacji pomnika Tadeusza Kościuszki. Podczas konsultacji społecznych wielu mieszkańców wypowiadało się za pozostawieniem pomnika w jego historycznym miejscu. Przemawiają za tym argumenty natury historycznej, nawet jeśli z punktu widzenia urbanistyki i ekspozycji pomnika pojawiły się propozycje korekty ustawienia pomnika. Przenoszenie pomnika Tadeusza Kościuszki nie było i nie jest planowane.

Jak Państwo wiedzą, dyskusja o pomyśle relokacji pomnika w obrębie pl. T. Kościuszki pojawiła się podczas rozstrzygnięcia konkursu urbanistycznego, przeprowadzonego w 2018 roku przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy z władzami gminy Radzymin. Konkurs miał charakter ideowy, a jego celem było zebranie pomysłów co do kierunków ewolucji urbanistycznej w centrum miasta oraz inspiracji dla przyszłych zamierzeń planistycznych. Autorzy niektórych prac, w tym prac zwycięskich, zaproponowali swoje autorskie koncepcje nowego zagospodarowania przestrzeni na pl. T. Kościuszki, w tym korektę ustawienia pomnika, co ich zdaniem przyczyniłoby się do lepszej ekspozycji monumentu i poprawiałoby funkcjonalność przestrzeni miejskiej. Były to autorskie koncepcje uczestników konkursu, które zostały zweryfikowane podczas dyskusji i konsultacji społecznych.

Odnośnie drugiej sprawy, którą poruszyli Państwo w liście otwartym, czyli początku Drogi Golgoty Narodu Polskiego, pragnę Państwa zapewnić, że dołożę starań, aby początek promenady był należycie uwzględniony w koncepcji urbanistycznej dla centrum Radzymina. Dziś otoczenie obelisku, który rozpoczyna Drogę Golgoty i jest poświęcony mieszkańcom Radzymina, wspomagającym polskie wojska podczas walk w 1920 r., jest miejscem, przez które ludzie przechodzą w pośpiechu codziennych spraw. Chciałbym, aby w wyniku planowanych zmian urbanistycznych początek Drogi Golgoty zyskał nową jakość, zaś aby sam obelisk stał się bardziej zauważany i szanowany przez mieszkańców czy przyjezdnych. Sądzę, że taka intencja będzie również bliska Autorom listu otwartego. Pragnę zapewnić, że Droga Golgoty jest i będzie symbolem tradycji historycznych i patriotycznych Radzymina, a także pamiątką przygotowań do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radzyminie w 1999 r.

Analizując list otwarty i całą dyskusję wokół koncepcji urbanistycznej dla centrum Radzymina, utwierdzam się w przekonaniu, że nasze intencje odnośnie pozytywnych zmian w mieście są zbieżne i w dużej mierze pokrywają się w kwestii zachowania symboli historycznych, obiektów zabytkowych i uczczenia tradycji patriotycznej. Jednocześnie widzę pilną potrzebę unowocześnienia centrum Radzymina w taki sposób, aby tworzyć nowoczesną przestrzeń miejską ? z usługami dla mieszkańców, z mniejszym ruchem samochodów, z przyjaznymi miejscami dla pieszych, z przestrzenią do relaksu i organizacji uroczystości oraz wydarzeń gminnych. Celem planowanych zmian jest równie poprawa estetyki i jakości infrastruktury miejskiej.

Korzystając z okazji pragnę przypomnieć, że już jutro, tj. w czwartek 26 września br. o godz. 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych pt. ?Jakie centrum Radzymina??. Serdecznie zachęcam do udziału i dalszej dyskusji. Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy w ramach konsultacji, a także będzie omówiony postęp prac nad finalizacją koncepcji urbanistycznej dla centrum Radzymina.

Liczę na to, że obecna dyskusja doprowadzi nas wszystkich do takiej koncepcji urbanistycznej, dzięki której centrum Radzymina zyska blask, prestiż i oczekiwaną przez mieszkańców funkcjonalność, zachowując jednocześnie zieleń i historyczny charakter.

Jeszcze raz dziękuję za ten ważny głos w dyskusji.

Z wyrazami szacunku,

/-/

Krzysztof Chaciński
Burmistrz Radzymina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.