Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Od dnia 16 marca 2022 r., możliwe jest nadawanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po 24 lutego br.

Posiadanie numeru PESEL umożliwi skorzystanie z opieki zdrowotnej,  pomocy społecznej oraz podjęcie pracy.
Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:
  • są obywatelami Ukrainy;
  • są obywatelami Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka;
  • są małżonkiem obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego.
Wnioski będzie można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrówce przy ulicy T. Kościuszki 14, 05 -252 Dąbrówka,  wtorek w godz. 7.30-14.30, czwartek w godz. 7.30-14.30.
Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ? z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalona w oparciu o oświadczenie. 
UWAGA! W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby deklarujące miejsce pobytu na terenie Gminy Dąbrówka. 
 
Jakie dokumenty są potrzebne, by uzyskać numer PESEL?
  • Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL (w załączeniu znajdą Państwo wersję w językach polskim i rosyjskim);
  • Dokument, który potwierdzi dane podane we wniosku, tj. paszport, dowód, akt urodzenia (jeśli nie ma takiego dokumentu, można złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej);
  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)*.
* najbliższy punkt, w których można wyrobić zdjęcia spełniające wymogi: Zakład Fotograficzny: Foto ?Video Boguszewscy, ul. Miła 11, 05-252 Chajęty, tel. 692 832 073, usługa bezpłatna (dotyczy osób przebywających na terenie Gminy Dąbrówka).
Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.
UWAGA! W przypadku, gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej (czyli nie ma pieczątki Straży), należy udać się do Nadwiślańskiej Jednostki Straży Granicznej w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 23 lub innej placówki Straży Granicznej i zarejestrować swój pobyt WAŻNE: stawić się muszą wszyscy członkowie rodziny, w tym dzieci.
Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:
Do pobrania: 

 

Więcej informacji z Gminy Dąbrówka

Gmina Dąbrówka naprawdę może stać się wizytówką Mazowsza

Dąbrówka – zaprzysiężenie nowego wójta i radnych

6 maja 2024 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury miało miejsce zaprzysiężenie nowego wójta Gminy Dąbrówka, Zenona Zadróżnego, oraz ślubowanie radnych kadencji [...]
0 komentarzy
Gmina Dąbrówka naprawdę może stać się wizytówką Mazowsza

Wyniki wyborów w Dąbrówce

Mieszkańcy gminy Dąbrówka wybrali wójta już w pierwszej turze głosowania. Zwycięzcą został Zenon Zadróżny, mieszkaniec Dąbrówki, który dotychczas pracował jako zastępca wójta Strachówki. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 20 do 27 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Mieszkańcy chcą być dumni z Dąbrówki

Mieszkańcy chcą być dumni z Dąbrówki

O problemach i długach Gminy Dąbrówka, ale także o pomysłach na uzyskanie płynności finansowej, z Dorotą Wróbel, kandydatką na wójta tej gminy rozmawia [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.