Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Od dnia 16 marca 2022 r., możliwe jest nadawanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po 24 lutego br.

Posiadanie numeru PESEL umożliwi skorzystanie z opieki zdrowotnej,  pomocy społecznej oraz podjęcie pracy.
Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:
  • są obywatelami Ukrainy;
  • są obywatelami Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka;
  • są małżonkiem obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego.
Wnioski będzie można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrówce przy ulicy T. Kościuszki 14, 05 -252 Dąbrówka,  wtorek w godz. 7.30-14.30, czwartek w godz. 7.30-14.30.
Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalona w oparciu o oświadczenie. 
UWAGA! W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby deklarujące miejsce pobytu na terenie Gminy Dąbrówka. 
 
Jakie dokumenty są potrzebne, by uzyskać numer PESEL?
  • Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL (w załączeniu znajdą Państwo wersję w językach polskim i rosyjskim);
  • Dokument, który potwierdzi dane podane we wniosku, tj. paszport, dowód, akt urodzenia (jeśli nie ma takiego dokumentu, można złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej);
  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)*.
* najbliższy punkt, w których można wyrobić zdjęcia spełniające wymogi: Zakład Fotograficzny: Foto –Video Boguszewscy, ul. Miła 11, 05-252 Chajęty, tel. 692 832 073, usługa bezpłatna (dotyczy osób przebywających na terenie Gminy Dąbrówka).
Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.
UWAGA! W przypadku, gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej (czyli nie ma pieczątki Straży), należy udać się do Nadwiślańskiej Jednostki Straży Granicznej w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 23 lub innej placówki Straży Granicznej i zarejestrować swój pobyt WAŻNE: stawić się muszą wszyscy członkowie rodziny, w tym dzieci.
Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:
Do pobrania: 

 

Więcej informacji z Gminy Dąbrówka

Nowa radna gminy Dąbrówka

Nowa radna gminy Dąbrówka

Mandat radnej do Rady Gminy Dąbrówka w okręgu wyborczym nr 9 (sołectwa: Ludwinów, Ostrówek, Sokołówek ) uzyskała: Małgorzata Kiedrzyńska zgłoszona przez KW WMKIEDRZYŃSKIEJ- [...]
0 komentarzy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Dąbrówce

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Dąbrówce

7 czerwca 2022 roku (wtorek) od godz. 8:00 do godz. 14:30 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. [...]
0 komentarzy
Bezpłatna mammografia w Dąbrówce

Bezpłatna mammografia w Dąbrówce

Wójt Gminy Dąbrówka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Gminy Dąbrówka na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać we wtorek, 31 maja br. [...]
0 komentarzy

Uzyskanie numeru porządkowego w Kołakowie

W dniu 9 maja 2022 r. w godzinach od 15:30 do 17:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakowie, będzie możliwość odbioru osobistego [...]
0 komentarzy
bezpłatne badania mammograficzne,

Dąbrówka – bezpłatne badanie mammograficzne

Bezpłatne badanie mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat  zostaną przeprowadzone w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii. Badania odbędą się w dniu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.