O parkingu depozytowym

O złożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego do Prokuratury Rejonowej doniesieniu o podejrzeniu zaistnienia przestępstwa niegospodarności pisaliśmy w poprzednim numerze ?Życia”. Temat stał się przedmiotem obrad wtorkowego posiedzenia Rady Powiatu.

Teren, który od 2002 roku był wykorzystywany pod parking depozytowy (ponad 3 hektary) został przekazany starostwu przez Gminę Wołomin z zaznaczeniem na co powinien być wykorzystywany.
Zdaniem Radcy Prawnego starostwa zawarte przed laty umowy zostały niewłaściwie podpisane i są w świetle obowiązującego prawa nieważne. – W tym przypadku zachodzi podejrzenie przestępstwa niegospodarności i prawdopodobnie też przekroczenia uprawnień – mówiła Radca Prawny podczas wtorkowego posiedzenia rady.

Romuald Kalinowski, będący radnym powiatowym w poprzednich kadencjach, nawiązał do historii zawarcia omawianych umów. – Nie należy zapominać, że w I kadencji policja była finansowana za pośrednictwem powiatu. Powiat starał się policji pomagać w rożny sposób. Był czas, że na terenie Technikum Szklarskiego udostępniane były noclegi dla policjantów – przypomniał.

– Policja nie płaciła za ten parking. Biorąc pod uwagę trudności finansowe policji, było to w tamtym okresie czasu elementem pomocy tej instytucji. Likwidując parking w tym miejscu, powiat nie wywiąże się z umowy z Gminą Wołomin i to też może być poczytane jako niegospodarność – kontynuował.
– Proszę nie mylić interesów policji z interesami tej grupki zajmującej się parkingiem – powiedział zwracając się do Kalinowskiego starosta Maciej Urmanowski.

Zdaniem Kalinowskiego temat dzierżawionego gruntu miał stać się tematem zastępczym, mającym za zadanie odwrócić uwagę od problemów szpitala. Takie stwierdzenie spotkało się z ripostą drugiej strony.
– Zaczęliśmy interesować się tym tematem po wniosku Związku Zawodowego Policjantów, zajmującego się parkingiem i holowaniem pojazdów o przedłużenie terminu bezpłatnego użytkowania terenu.

To było na początku tego roku. Sprawdzając dokumenty stwierdziliśmy, że wiele elementów jest niejasnych. Zbliżał się termin końca umowy. Musieliśmy podjąć decyzję – co dalej – wyjaśniała Radca Prawny.
Radny Paweł Solis chciał wiedzieć, czy w związku z innym użytkowaniem gruntów niż zakłada umowa z Gminą Wołomin nie trzeba będzie zwrócić tego terenu. – Być może Gmina Wołomin uzna nasze racje, być może będą inne rozwiązania. Na pewno podjęte decyzje będą zgodne z prawem – stwierdził w odpowiedzi Urmanowski.

Ogłoszony w tym roku przez powiat, przetarg na holowanie pojazdów
i prowadzenie parkingu depozytowego, wygrała firma z Marek. Nie korzysta ona z terenu w Wołominie a jak zapewnił starosta stawki za holowanie są podobne do dotychczasowych.
O tym jak zakończy się ta sprawa zadecydują organa prawa. Na rozstrzygnięcie sporu trzeba więc będzie poczekać.

3 przemyślenia nt. „O parkingu depozytowym

  1. To dopiero będzie gospodarność jak teren trzeba będzie zwrócić miastu, miejsce bardzo atrakcyjne pod budownictwo /wokół prawie same osiedla/.Odnoszę wrażenie , że w rzeczywistości chyba chodziło własnie o to by parking depozytowy wyniósł się z tego terenu a co do przetargu to o ile mi wiadomo takiego nie było / w odróżnieniu do przetargów poprzedniej kadencji/.Było natomiast zapytanie ofertowe które cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem /tylko 2 firmy / z których jedna zajmuje się holowaniem druga parkowaniem i to też za drugim podejściem bo poprzednie postępowanie zostało chyba unieważniono bez podania przyczyn/podobno startowały w nim właśnie Związki Zawodowe/
    Bardzo nieładne gospodarskie zagrywki odbiją się chyba czkawką w póżniejszym okresie na nas wszystkich .Czarno widzę kolejną kadencję „gospodarnego” gospodzrza.

  2. Gospodarz w Starostwie bierze przykład ze swojego pryncypała PO Pana D.Tuska, który dla odwrócenia uwagi szuka i ściga przestępców wyłącznie w PiSie a Pan obecny starosta wyłuskuje i zawiadamia o bezeceństwach byłego. Zapomina jednak Pan Starosta że obiecywał przywrócić normalność w szpitalu a tymczasem długi szpitala są zasługą wyłącznie obecnej ekipy.

  3. Pingback: chineseLocker

Możliwość komentowania jest wyłączona.