O Żołnierzach Wyklętych w Ząbkach

Niezwykła lekcja historii odbyła się 9 marca w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach. Gościem specjalnym i prelegentem był prof. Jan Żaryn, senator RP, wybitny specjalista w zakresie historii obozu narodowego oraz dziejów Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku.

Zgromadzona w hali sportowej młodzież gimnazjalna z ogromnym zainteresowanie wysłuchała  wspaniałego wykładu prof. Jana Żaryna o Żołnierzach Wyklętych. Senator Jan Żaryn w interesujący i przystępny dla gimnazjalistów sposób przedstawił historię podziemia poakowskiego – Delegatury Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, powstałych w Polsce w latach 1945–1948, jednostek Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz podziemia narodowego, w tym Narodowych Sił Zbrojnych i  Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.  Przypomniał także postacie mjr. Stanisława Ostwinda – polskiego Żyda, starszego sierżanta Wojska Polskiego i majora Narodowych Sił Zbrojnych, płk. Antoniego Szackiego ps. „Bohun, Dąbrowski” czy też st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.
Podczas prelekcji nie zabrakło też cennych informacji i ciekawostek o niezłomnych obrońcach Ojczyzny, którzy wolność odzyskali dopiero w latach 70-tych XX wieku oraz o roli Kościoła w odzyskaniu przez Polskę wolności.
– Ostatni z Żołnierzy Wyklętych żyją jeszcze wśród nas, co wzmacnia w nas potrzebę i obowiązek upamiętniania bohaterów – przypomniał podczas prelekcji prof. Jan Żaryn, który jest współtwórcą Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”
Tej niesamowitej lekcji historii przysłuchiwali się także Piotr Uściński, poseł na Sejm RP, Patrycja Żołnierzak, sekretarz UM Ząbki, która reprezentowała burmistrza Roberta Perkowskiego, Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk, radni Powiatu Wołomińskiego, Paweł Poboży, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Miasta Ząbki oraz dyrektorzy,  wicedyrektorzy i nauczyciele wszystkich ząbkowskich szkół.
Godzinny, niemalże akademicki wykład minął w oka mgnieniu. Prelekcja, dotykająca także kwestii świadomości historycznej i docierania do prawdy, niejednokrotnie po wielu latach, została przez uczestników spotkania nagrodzona gromkimi brawami. Profesor zachęcał zgromadzoną młodzież do pogłębiania wiedzy o burzliwej, często tragicznej, historii polskiego podziemia niepodległościowego oraz jej popularyzowania.
Na zakończenie spotkania Irena Małyszczuk, wraz z delegacją uczniów, w imieniu własnym i zgromadzonych gości, złożyła gorące podziękowania za wspaniały wykład o Żołnierzach Wyklętych, których męstwo, odwaga i niezłomność oraz bohaterska postawa, są dla młodego pokolenia wzorem godnego życia i umiłowania Ojczyzny.
– Moje pokolenie nie mogło usłyszeć, tak jak wy obecnie, o Żołnierzach Wyklętych. Te prawdy przekazywali nam w domu nasi rodzice. Macie to szczęście, że możecie taką wiedzę zdobyć dziś w szkole, po to, abyśmy wszyscy pamiętali i przekazywali ją następnym pokoleniom – powiedziała Irena Małyszczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.
Młodzież wręczyła profesorowi Janowi Żarynowi pamiątkową książkę wraz z podziękowaniem, w którym została zawarta sentencja:
– To była niezwykła lekcja patriotyzmu, która zapadnie nam głęboko w pamięci, a zdobytą wiedzę będziemy przekazywać potomnym. Walka, determinacja, poświęcenie i ofiara życia Żołnierzy Niezłomnych, nie była daremna i nie może być nigdy zapomniana. Twórcy zbrodniczego systemu komunistycznego chcieli zagrzebać pamięć o bohaterach i ich męczeństwie, ale nie wiedzieli, że są ziarnem i wydadzą plon stukrotny

Małgorzata Zyśk, Aleksandra Olczyk

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.