II Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

23 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku  w Urlach odbył się II Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.

Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Współorganizatorem konkursu był Powiat Wołomiński, który ufundował nagrody dla laureatów. Nagrody ufundowali także: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik; Burmistrz Tłuszcza –  Paweł Bednarczyk; Prezes LGD Równiny Wołomińskiej – Rafał Rozpara ; Prezes BOAT – Dariusz Bielski; Radni Powiatowi – Magdalena Suchenek i Andrzej Zbyszyński; Rada Rodziców..
Konkurs rozpoczął minirecital  Arlety Lemańskiej i Wojciecha Bardowskiego. Jury przy ocenianiu występu brało pod uwagę: muzykalność i warunki słuchowe uczestnika, interpretację utworu oraz wyraz artystyczny. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach: • I kategoria – klasy VII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne – 37 uczestników z 13 szkół • II kategoria – licea i technika – 20 uczestników z 7 szkół. W I kategorii miejsce
I zajęła Anna Kotarba (SP nr 2 w Łochowie), miejsce II Maria Szczapa (SP w Kruszu), miejsce III Aleksandra Banaszek (SP nr 5 w Wołominie).
W II kategorii – miejsce I zajęła Julia Bartoszek (LO Urle), miejsce II Oliwia Tur (ZS nr 3 w Wołominie), miejsce III Anna Ostrowska ( ZS nr 3 w Wołominie). Ponadto wręczone zostały wyróżnienia i nagrody specjalne.
Sponsorami byli: Pan Piotr Piotrowski z Zakładów Mięsnych Jadów oraz Pan Mirosław Laska  z Piekarni Jadowskiej. Mikrofon studyjny zakupił Pan Jacek Wieldzyk.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.